Presentació

La Cirurgia Endoscòpica es defineix com el conjunt de tècniques utilitzades per dur a terme intervencions quirúrgiques a l'interior de cavitats naturals del cos humà mitjançant incisions de petita grandària. Per a això, el procediment es realitza ajudat per diversos instruments que permeten crear una cavitat de treball, visualitzar l'interior de la cavitat mitjançant un sistema d'imatge en una pantalla i dur a terme la intervenció mitjançant instruments introduïts de forma percutània, controlant les maniobres quirúrgiques mitjançant una pantalla de televisió. Aquestes tècniques s'han aplicat en múltiples especialitats quirúrgiques (Cirurgia Toràcica, Urologia, Ginecologia, Neurocirurgia), encara que el seu major camp d'aplicació és la Cirurgia Digestiva en el tractament de les malalties quirúrgiques intraabdominals.


La justificació i l'èxit de la Cirurgia Endoscòpica radiquen en el concepte de Cirurgia de Mínima Invasió. En efectuar incisions mínimes, magnificant el camp quirúrgic pel sistema d'imatge es pot efectuar una intervenció molt més precisa, amb menor pèrdua hemàtica i sense traumatitzar la paret abdominal. Aquesta mínima invasió comporta una menor agressió quirúrgica, i per això una recuperació més ràpida, reduint el període de recuperació, l'estada hospitalària i la convalescència, el que al seu torn, redueix el cost del procés. Tot això s'ha acompanyat d'un important interès mediàtic i social, però la seva difusió ha estat menys ràpida del que s'esperava, degut bàsicament a l'exigent formació que es requereix per la seva pràctica segura.

Objectius

L'objectiu general del Màster en Cirurgia Endoscòpica és la formació avançada de professionals capaços de dur a terme l'aplicació clínica de la cirurgia endoscòpica de manera competent, desenvolupar projectes d'investigació al més alt nivell científic i, finalment, ser capaços de desenvolupar activitats docents en relació amb la cirurgia endoscòpica.

De manera més detallada, el finalitzar el Màster en Cirurgia Endoscòpica l'estudiant serà capaç de:

- Demostrar que coneix i comprèn a un nivell avançat els fonaments teòrics i les bases tècniques dels diferents grans àmbits de la Cirurgia Endoscòpica: bases fisopatológicas, bases tecnològiques, investigació i I + D en Cirurgia Endoscòpica, indicacions, contraindicacions i potencials avantatges i efectes adversos dels diferents procediments quirúrgics i les bases econòmiques de la Cirurgia Endoscòpica.
- Aplicar els coneixements per a la formulació d'hipòtesis en l'àmbit experimental i en el disseny d'assaigs preclínics i clínics així com desenvolupar models experimentals en Cirurgia Endoscòpica.
- Formular conclusions i avaluar críticament escrits sobre investigació en Cirurgia Endoscòpica tenint en compte aspectes científics, ètics i socials.
- Comunicar de manera clara i sintètica les hipòtesis, la metodologia, els resultats i les implicacions pràctiques de la investigació, tant a un públic especialitzat com no especialitzat en castellà i/o en anglès.
- Desenvolupar habilitats d'investigació que els permetin abordar de manera autònoma noves àrees d'estudi.

Requisits d'accés

- Llicenciats i Graduats en Medicina.
- Qualsevol altra persona que tingui un títol equivalent expedit per una institució d'educació superior de l'EEES o de tercers països que faculti per accedir als ensenyaments de màster.

Sortides professionals

- L'adquisició d'un coneixement avançat en tècniques quirúrgiques endoscòpiques significa un important valor afegit en el currículum de qualsevol cirurgià, especialment si durant la seva formació no ha pogut accedir a aquest tipus d'intervencions, tenint en compte la progressiva acceptació d'aquest tipus de tècniques en la pràctica quirúrgica habitual.

Contacte

Gemma Cabanell Castaño

Telèfon: +34 93 428 25 19

Correu electrònic: gcabanell@santpau.cat

Web: http://mastertecnicasendosc.wix.com/master

Màster propi UAB

11a Edició
Places: 10
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3275/11
Preu: 3960 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Hospital de San Pau. P Claret 167, 08025 Barcelona. Unitat Docent de San Pau UAB
Dates: del 01/04/2021 al 30/12/2021
Idioma de docència:
Castellà (60%), Català (30%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Departament de Cirurgia
Centres col·laboradors:
Servei de Cirurgia. Hospital de Santpau
Títol que s'obté:
Màster en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.