• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 3275/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 01/01/2023
 • Final: 30/09/2023
 • Places: 8
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3960 €
 • Idioma de docència: Castellà (60%), Català (30%), Anglès (10%)
 • Lloc: Hospital de San Pau. P Claret 167, 08025 Barcelona. Unitat Docent de San Pau UAB
La Cirurgia Endoscòpica es defineix com el conjunt de tècniques utilitzades per dur a terme intervencions quirúrgiques a l'interior de cavitats naturals del cos humà mitjançant incisions de petita grandària. Per a això, el procediment es realitza ajudat per diversos instruments que permeten crear una cavitat de treball, visualitzar l'interior de la cavitat mitjançant un sistema d'imatge en una pantalla i dur a terme la intervenció mitjançant instruments introduïts de forma percutània, controlant les maniobres quirúrgiques mitjançant una pantalla de televisió. Aquestes tècniques s'han aplicat en múltiples especialitats quirúrgiques (Cirurgia Toràcica, Urologia, Ginecologia, Neurocirurgia), encara que el seu major camp d'aplicació és la Cirurgia Digestiva en el tractament de les malalties quirúrgiques intraabdominals.

La justificació i l'èxit de la Cirurgia Endoscòpica radiquen en el concepte de Cirurgia de Mínima Invasió. En efectuar incisions mínimes, magnificant el camp quirúrgic pel sistema d'imatge es pot efectuar una intervenció molt més precisa, amb menor pèrdua hemàtica i sense traumatitzar la paret abdominal. Aquesta mínima invasió comporta una menor agressió quirúrgica, i per això una recuperació més ràpida, reduint el període de recuperació, l'estada hospitalària i la convalescència, el que al seu torn, redueix el cost del procés. Tot això s'ha acompanyat d'un important interès mediàtic i social, però la seva difusió ha estat menys ràpida del que s'esperava, degut bàsicament a l'exigent formació que es requereix per la seva pràctica segura.

Sortides professionals

- L'adquisició d'un coneixement avançat en tècniques quirúrgiques endoscòpiques significa un important valor afegit en el currículum de qualsevol cirurgià, especialment si durant la seva formació no ha pogut accedir a aquest tipus d'intervencions, tenint en compte la progressiva acceptació d'aquest tipus de tècniques en la pràctica quirúrgica habitual.

Pràctiques

Donades les característiques de la Cirurgia Endoscòpica, en què l'activitat primordial es desenvolupa al quiròfan, el pla d'estudis que es proposa inclou un component pràctic, que bàsicament significa a l'assistència a intervencions quirúrgiques endoscòpiques de diferents especialitats per part de l'alumne. Es compta amb les següents col.laboracions de serveis hospitalaris:
- Servei Cirurgia Hosp. Sant Pau
- Unitat Docent H Sant Pau. UAB
- Servei Cirurgia Hospital de la Vall d'Hebron.
- Servei de Cirurgia de l'Hospital del Parc Taulí (Sabadell)
- Servei de Cirurgia de l'Hospital d'Igualada
- Hospital Clínic Universitari. Fac Veterinari. UAB.Rotació i pràctiques
- Pelvitrainer i simulador:
- Rotació i pràctiques
- Robot Da Vinci: Dr Espin / Dr Vilallonga, Hosp. Vall d'Hebron.
- Rotació i pràctiques
- TEM
- Paret abdominal: Dr X Feliu, Hospital Igualada.
- Sessions cirurgia experimental

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Cirurgia

Centres col·laboradors

Servei de Cirurgia, Hospital de la Vall d’Hebron
Servei de Cirurgia. Hospital de Santpau
Servei de Cirurgia, Hospital de Mutua de Terrassa

Contacte

Eduardo Maria Targarona Soler

Telèfon: 935565671

Vols rebre més informació?