• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 3747/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 17/09/2021
 • Final: 25/07/2022
 • Places: 40
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4260 €
 • Preu especial 3834 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+
  Preu especial 3720 €
  Col·lectiu d'aplicació: Haver cursat i superat 2 dels seguents cursos 3767, 3744 i 3784
  Preu especial 3990 €
  Col·lectiu d'aplicació: Haver cursat i superat 1 dels seguents cursos 3767, 3744 i 3784
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació, Places de les Oliveres, Edifici G5, Campus Bellaterra
Les creixents necessitats comunicatives en llengua estrangera (LE) dels estudiants incorporats al sistema escolar i universitari, davant aspectes com la pertinença a un mon cada cop més global, la introducció de plantejaments plurilingües d'enfocament AICLE, i la generalització del currículum competencial, fan imprescindible la renovació pedagògica a les aules de llengua estrangera i la introducció d'enfocaments didàctics innovadors. Els enfocaments innovadors en relació a l'aprenentatge de llengües estrangeres en context institucional (p.e., centres educatius, universitat) necessàriament inclouen la col·laboració del docent expert en LE amb altres docents que fan servir la LE com a vehicle d'aprenentatge i/o de comunicació en projectes internacionals .

Els programes de Master's Degree in Teacher development for foreign language education and content and language integrated learning aspiren a formar docents arrelats al territori i plenament implicats en el projecte educatiu (pedagògic i lingüístic) de centre; dotats d'un extens domini de recursos discursius i pedagògics específics per l'ensenyament de i en llengua estrangera, coneixedors dels principis pedagògics que informen l'educació plurilingüe i capacitats per a treballar en equip amb professorat especialista d'altres disciplines acadèmiques per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengua estrangera.

Aquest programa té un estudi contingut que dona lloc a la diplomatura de postgrau Content and Language Integrated Learning (CLIL).

Sortides professionals

- Docència de llengües estrangeres en primària, secundària, batxillerat i formació professional.
- Docència especialitzada en ensenyaments AICLE en primària, secundària, batxillerat i formació professional.
- Docència ICLES en programes universitaris.
- Coordinació pedagògica i assessorament de programes multilingües i de promoció de les LLEE.
- Formació de formadors en llengües estrangeres i programes AICLE
- Avaluació de programes innovadors d'aprenentatge de llengües estrangeres i de programes AICLE (directors de centres, inspectors, gestors).
- Disseny i avaluació de programes de promoció del plurilingüisme actiu en entorns d'educació formal.
- Disseny i avaluació de material didàctic per a l'ensenyament/aprenentatge de les llengües estrangeres i en llengües estrangeres o AICLE (editorials).

Pràctiques

Les pràctiques són curriculars tutoritzades per un professor o professora de la UAB i per un professor o professora de centre.
Les pràctiques es realitzen en un centre d'ensenyament i consten d'una fase d'observació participant i d'una fase d'intervenció acompanyada i autònoma. Compten amb el suport del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i s'inscriuen dins del conveni marc de pràctiques subscrit per la Facultat d'Educació.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Ciències de l'Educació

Centres col·laboradors

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials

Contacte

Anastasia Lovtskaya

Informació addicional

http://clil.cat/

Més informació

Vols rebre més informació?