Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Presentació

Avui en dia la societat ens demana una formació continua pels professionals de l'educació (mestres, educadors/es....) que sigui capaç de revitalitzar la seva acció socioeducativa, repensant i reflexionant sobre les seves pràctiques, dins d'un model escolar i social que camina cap a una societat més justa, democràtica i equitativa, és a dir, una educació per a tothom. Des d'aquest vessant, es veu necessari formar a professionals de l'educació que tinguin eines i estratègies per fer accessible el coneixement i la informació a tothom, també a les persones amb necessitats específiques de suport, especialment les relacionades amb la discapacitat, dins del marc d'un sistema educatiu inclusiu.
El Màster es proposa formar persones interessades a conèixer els principis de l'educació inclusiva, per què siguin capaços d'analitzar les barreres a l'aprenentatge i la participació que algunes persones es poden trobar en els diferents contextos i al llarg de la seva vida. Professionals que siguin competents per utilitzar múltiples estratègies metodològiques gestionant els recursos de l'entorn, que siguin capaços de generar espais de treball en xarxa i col·laboració amb altres professionals, amb les famílies i amb la comunitat.

El màster s'articula en 7 mòduls de caràcter teòrics-pràctics, impartits amb una formació semi-presencial; un mòdul de pràctiques supervisades en centres i el TFM final.
El màster permet (1) obtenir el perfil professional d'Atenció a la Diversitat pel professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària, segons la Resolució ENS/1128/2016; (2) accedir a la borsa de treball en l'especialitat de Pedagogia Terapèutica pel professorat d'Educació Primària durant el seu període d'interinatge, segons Resolució ENS/113/2012 del 25 de gener i (3) accedir a institucions de l'àmbit social i educatiu vinculades al desenvolupament dels processos d'inclusió i on es treballi amb persones amb necessitats específiques de suport.

Objectius

- Analitzar les necessitats específiques de suport dins dels processos d'inclusió educativa i social.
- Dissenyar, aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l'educació, propostes d'intervenció, tant personals com contextuals, per afavorir els processos d'inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport.

-Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l'atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general.

Requisits d'accés

Grau, diplomatura o llicenciatura i amb interès en el camp professional socioeducatiu.

Sortides professionals

Els i les estudiants titulats/des en aquest màster estaran formats per a) donar resposta a les necessitats educatives de suport en un context d'educació per a tothom, b) treballar entre iguals en els processos d'inclusió educativa i social i c) dinamitzar el treball en xarxa per atendre les necessitats educatives de suport.

Com a sortides professionals, el màster permet:

- Obtenir el perfil professional d'Atenció a la Diversitat pel professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària, segons la Resolució ENS/1128/2016
- Accedir a la borsa de treball en l'especialitat de Pedagogia Terapèutica pel professorat d'Educació Primària durant el seu període d'interinatge, segons Resolució ENS/113/2012 del 25 de gener.
- Accedir a institucions de l'àmbit social i educatiu interessades en el desenvolupament dels processos d'inclusió i on es treballi amb persones amb necessitats específiques de suport

Contacte

Maria Garcia Ramón

Telèfon: 935811180

Correu electrònic: master.suports.inclusio@uab.cat

Web: http://mastersuportsinclusio.uab.cat

Màster propi UAB

9a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 2824/9
Preu: 3960 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 07/02/2020 al 11/03/2021
Idioma de docència:
Català (60%), Castellà (40%)
Centres responsables:
Facultat de Ciències de l'Educació
Títol que s'obté:
Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.