Màster en Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Forense

Presentació

Els nostres estudis es situen dins de l'àmbit jurídic-forense i parteixen de la creixent demanda de professionals especialitzats en el camp del peritatge psicològic, tant des d'Institucions Públiques Locals, autonòmiques i/o estatals com des de centres privats, i la necessitat de dotar a aquests professionals d'una adequada formació per les funcions que tenen que exercir davant d'aquesta demanda.

La formació proporcionada per aquest màster permet obtenir una titulació regulada acadèmicament des de la Universitat, però sense perdre de vista que aquests professionals tenen que contactar amb la pràctica judicial. Per tant, el present màster recull tant la formació acadèmica-universitària impartida per professors universitaris com la connexió amb el món professional a través de la formació impartida per professionals que exerceixen dins de l'àmbit judicial.


Aquest màster està composat per dos blocs temàtics que es cursen independentment. Una vegada superats aquests dos blocs l'estudiant pot matricular el treball de màster i obtenir la corresponen titulació.

Objectius

L'objectiu general del màster es proporcionar una conjunt de coneixements i competències que permetin aprofundir en l'àmbit d'especialització jurídic-forense, formant professionals ètics, responsables i coneixedors de les diferents normatives jurídiques que han de tenir en compte en la seva pràctica jurídica, tan pel que fa referència a la elaboració i defensa d'informes pericials psicològics, l'ús de diferents tècniques d'avaluació utilitzades en aquest àmbit com a l'obtenció de documentació susceptible de ésser utilitzada com suport dins de l'avaluació o assessorament psicològic judicial. Tanmateix, es contempla que puguin ser capaços de realitzar o col.laborar en investigacions en aquest àmbit. Així aquest objectius es poden concretar en:


- Proporcionar coneixements fonamentals per desenvolupar el peritatge psicològic en tots els àmbits, penal, civil, familiar i laboral.

- Facilitar coneixements jurídics sobre els diferents àmbits d'actuació professional.

- Generar habilitats per la elaboració i defensa d'informes psicològics forenses.

- Capacitar per la realització o col.laboració de recerca en aquest àmbit.

- Formar en l'ús de les diferents tècniques d'avaluació utilitzades en aquest àmbit.

- Dotar d'habilitats autònomes per l'ús de les fonts documentals susceptibles de ser utilitzades com suport teòric-aplicat dins l'àmbit de les avaluacions judicials o l'assessorament psicològic judicial.

- Formar professionals ètics, responsables i coneixedors de les diferents normatives jurídiques que han de tenir en compte en la seva pràctica judicial.

- Proporcionar un aprofundiment en un àmbit d'especialització jurídic-forense.

Requisits d'accés

El programa està adreçat a llicenciats, graduats i professionals titulats, preferentment de l'àmbit de la Psicologia o titulacions afins.

Sortides professionals

- Pericials psicològiques: realització d'informes pericials en causes civils, eclesiàstiques, familiars i laborals a petició d'advocats o jutges.

- Assessorament a professionals (fonamentalment advocats) o particulars en causes civils, eclesiàstiques, familiars i laborals.

- Mediació en causes penals, civils, eclesiàstiques, familiars i laborals.

- Participació en recerques centrades en temàtiques associades a la pràctica jurídica.

- CoL·laboració amb les forces de seguretat dins les investigacions d'actes criminals.

Contacte

Elena Garrido Gaitan

Telèfon: 935813449

Correu electrònic: coordinacion.master.forense@uab.cat

Web: http://pagines.uab.cat/masterpsicologiajuridicaforense/

Màster propi UAB

18a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
70 ECTS
Codi de l'estudi: 1648/18
Preu: 6000 ¤
Preu especial: 5400¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Psicologia, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 13/10/2020 al 16/09/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Títol que s'obté:
Màster en Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Forense

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.