Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions de cada programa, del 16 al 20 de maig. Inscripcions obertes!

 • Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 1648/19
 • 19a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 70 ECTS
 • Inici: 13/10/2021
 • Final: 16/09/2022
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 6000 €
 • Preu especial 5400 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium+
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Facultat de Psicologia, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Els nostres estudis es situen dins de l'àmbit jurídic-forense i parteixen de la creixent demanda de professionals especialitzats en el camp del peritatge psicològic, tant des d'Institucions Públiques Locals, autonòmiques i/o estatals com des de centres privats, i la necessitat de dotar a aquests professionals d'una adequada formació per les funcions que tenen que exercir davant d'aquesta demanda.

La formació proporcionada per aquest màster permet obtenir una titulació regulada acadèmicament des de la Universitat, però sense perdre de vista que aquests professionals tenen que contactar amb la pràctica judicial. Per tant, el present màster recull tant la formació acadèmica-universitària impartida per professors universitaris com la connexió amb el món professional a través de la formació impartida per professionals que exerceixen dins de l'àmbit judicial.

Aquest màster està composat per dos blocs temàtics que es cursen independentment. Una vegada superats aquests dos blocs l'estudiant pot matricular el treball de màster i obtenir la corresponen titulació.

Sortides professionals

- Pericials psicològiques: realització d'informes pericials en causes civils, eclesiàstiques, familiars i laborals a petició d'advocats o jutges.

- Assessorament a professionals (fonamentalment advocats) o particulars en causes civils, eclesiàstiques, familiars i laborals.

- Mediació en causes penals, civils, eclesiàstiques, familiars i laborals.

- Participació en recerques centrades en temàtiques associades a la pràctica jurídica.

- CoL·laboració amb les forces de seguretat dins les investigacions d'actes criminals.

Pràctiques

Les pràctiques curriculars del màster estan dirigides a que l'estudiant es posi en contacte amb el mon professional i conegui la forma de portar a terme pericials psicològiques. Estan organitzades dins de cada bloc temàtic i es subdivideixen en:

- Pràctiques Professionals I: En aquestes pràctiques es fa: la realització de recerca documental, la resolució de problemes pràctics, realització d'informes i simulació de judicis per tal d'habituar-se a l'exercici professional equivalent i ens fan a la Facultat de Psicologia.
- Pràctiques Professionals II: Son pràctiques realitzades amb assistència a centres externs i la feina feta en ells es considera curricular. Estan sota la supervisió d'un tutor i les seves funcions són col.laborar en els casos que durant la seva estada es poden donar, ja sigui avaluant, valorant tests i fent informes, ja sigui assistint a judicis o ja sigui estan presents en entrevistes i/o sessions de discussions de casos. Es fan en diferents centres a triar per l'estudiant (Institut de Medicina Legal de Catalunya, ACAIS, Clínica Medico Forense de Palma, Clínica Médico Forense de Múrcia, AF Psicólogos València, Centre Asesor de Psicologia de Sevilla) per tal de conèixer en funcionament real d'alguns centres professionals equivalent .

Ambdues tipologies són obligatòries

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Contacte

Elena Garrido Gaitan

Telèfon: 935813449

Informació addicional

http://pagines.uab.cat/masterpsicologiajuridicaforense/

Vols rebre més informació?