Presentació

La Psicologia Analítica, de base fenomenològica i hermenèutica, ofereix un marc conceptual que contempla les vessants clíniques al costat del procés d'individuació, invita al diàleg prospectiu i creatiu entre conscient i inconscient, i tracta tant els processos personals com els realitzadors d'una convivència creativa.

El primer a desenvolupar-la va ser C.G. Jung. El 1948 fou fundat l'Institut C.G.Jung a Zurich. Actualment, la International Association for Analytical Psychology compta amb més de 30 societats d'analistes en diferents països dels diversos continents. Celebra cada tres anys el seu Congrés Internacional.

Els programes desenvolupen les tres grans àrees d'estudi de la psicologia analítica: el de la trobada terapèutica, les èpoques de la vida i la relació de la psique individual amb els aspectes de naturalesa col.lectiva.

Objectius

- Assolir un coneixement especialitzat del marc conceptual de la Psicologia Analítica, així com les seves aportacions al treball clínic, diagnòstic i terapèutic.

- Formar als psicoterapeutes i als analistes en les seves vessants de coneixements, actituds, de recerca interdisciplinària i de col.legialitat.

Requisits d'accés

Titulació universitària de grau relacionada amb l'àmbit de Ciències de la salut, preferentment la relacionada amb la Psicologia o amb la medicina especialitzada en psiquiatria. Altres titulacions cal formació prèvia en psicologia (formació rebuda en el camp de la psicoteràpia i la psicologia clínica; assistència a cursos, seminaris; experiència en el camp professional de la psicoteràpia).

Sortides professionals

- Els estudiants que completin el màster satisfactòriament poden exercir en centres clínics privats, o institucions i serveis, relacionats amb la prevenció, la promoció de la salut mental, i en l'atenció a persones malaltes o dependents.
- Poden ser assessors en temes relacionats amb la salut mental de les persones en les diferents etapes de la vida, tant en el sector públic com en el privat.
- Poden completar la seva formació amb pràctica analítica i exercir com a psicoterapeutes avalats per la Federación Española de Psicoterapeutas (FEAP).

Contacte

Marta Sanchez Valenzuela

Telèfon: 680204263

Correu electrònic: MartaSV@institutcgjungbcn.cat

Web: http://salut-envelliment.uab.cat/

Màster propi UAB

17a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
75 ECTS
Codi de l'estudi: 1544/17
Preu: 4900 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Institut de Psicología Analítica Carl Gustav Jung
Dates: del 18/09/2015 al 22/10/2016
Idioma de docència:
Català (45%), Castellà (35%), Anglès (20%)
Centres responsables:
Facultat de Psicologia
Fundació Salut i Envelliment UAB
Centres col·laboradors:
Institut Carl Gustav Jung de Barcelona
Títol que s'obté:
Màster en Psicologia i Psicoteràpia Analítica

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.