• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 1544/17
 • 17a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 75 ECTS
 • Inici: 18/09/2015
 • Final: 22/10/2016
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4900 €
 • Idioma de docència: Català (45%), Castellà (35%), Anglès (20%)
 • Lloc: Institut de Psicología Analítica Carl Gustav Jung
La Psicologia Analítica, de base fenomenològica i hermenèutica, ofereix un marc conceptual que contempla les vessants clíniques al costat del procés d'individuació, invita al diàleg prospectiu i creatiu entre conscient i inconscient, i tracta tant els processos personals com els realitzadors d'una convivència creativa.

El primer a desenvolupar-la va ser C.G. Jung. El 1948 fou fundat l'Institut C.G.Jung a Zurich. Actualment, la International Association for Analytical Psychology compta amb més de 30 societats d'analistes en diferents països dels diversos continents. Celebra cada tres anys el seu Congrés Internacional.

Els programes desenvolupen les tres grans àrees d'estudi de la psicologia analítica: el de la trobada terapèutica, les èpoques de la vida i la relació de la psique individual amb els aspectes de naturalesa col.lectiva.

Sortides professionals

- Els estudiants que completin el màster satisfactòriament poden exercir en centres clínics privats, o institucions i serveis, relacionats amb la prevenció, la promoció de la salut mental, i en l'atenció a persones malaltes o dependents.
- Poden ser assessors en temes relacionats amb la salut mental de les persones en les diferents etapes de la vida, tant en el sector públic com en el privat.
- Poden completar la seva formació amb pràctica analítica i exercir com a psicoterapeutes avalats per la Federación Española de Psicoterapeutas (FEAP).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Psicologia
Fundació Salut i Envelliment UAB

Centres col·laboradors

Institut Carl Gustav Jung de Barcelona

Contacte

Marta Sanchez Valenzuela

Telèfon: 680204263

Informació addicional

http://salut-envelliment.uab.cat/

Vols rebre més informació?