Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions de cada programa, del 16 al 20 de maig. Inscripcions obertes!

 • Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 3724/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 12/01/2021
 • Final: 30/12/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Recerca, Professional
 • Preu: 3960 €
 • Preu especial 3564 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: IERMB, Plaça del Coneixement, Campus Bellaterra, UAB
Màster en Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans
El Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans vol oferir un nou enfocament de les polítiques urbanes més enllà de l'àmbit local i institucional tradicionals, permetent incorporar marcs conceptuals i instruments per entendre la realitat metropolitana de manera transversal. Així, combina per una banda, l'anàlisi des d'una perspectiva global (per mitjà de 30 crèdits obligatoris i sis crèdits optatius); i per l'altra, des de l’especialització, mitjançant dos itineraris (de 18 crèdits obligatoris i 6 crèdits optatius). Un itinerari d'Anàlisi, de caràcter acadèmic, orientat a la formació per a la recerca; i l'altra, de Gestió, amb caràcter de suport a la pràctica i amb una vesant més professionalitzadora.

(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Sortides professionals

• Administracions públiques territorials: Ajuntaments, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació, mancomunitats municipals... en llocs de responsabilitat tècnica i directiva en el conjunt de les àrees d'intervenció.
• Universitats i instituts públics de recerca, en places de direcció, coordinació i realització de projectes d'investigació bàsica i aplicada en l'àmbit de les ciències socials del territori.
• Entitats del tercer sector i empreses vinculades tant a l'anàlisi com a l'assessoria i a la realització de projectes d'intervenció social, econòmica i ambiental en el territori.

Pràctiques

Pràctiques curriculars:

El Màster ofereix 1 mòdul de Pràctiques Externes de 6 ECTS. És un mòdul de caràcter obligatori en el marc de l'itinerari de Governança i Gestió metropolitana. L'objectiu és que els alumnes, al llarg de 150 hores (140 hores de pràctiques i 10 hores de tutories), contrastin amb la realitat concreta del treball institucional la formació rebuda a la resta de mòduls. Les pràctiques es realitzaran als diferents àmbits, instituts i empreses de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com als principals Ajuntaments de la Regió Metropolitana, amb els quals se signaran els corresponents convenis de pràctiques.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Postgrau

Centres col·laboradors

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Contacte

Dolors Miñarro Choclán

Telèfon: 93 586 88 63

Informació addicional

https://iermb.uab.cat/mastermetropoli

Vols rebre més informació?