• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2642/12
 • 12a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 05/10/2021
 • Final: 05/07/2022
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3960 €
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
La mediació és un camp professional emergent tant en el sector públic com privat. Aquest Màster faculta per l'exercici de la mediació ja que ha estat tramitat per la seva homologació segons l'article 21.d. de la llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

Als estudiants d'aquest Màster, una vegada hagin superat el mateix, els hi quedaran reconegudes, per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, les dues especialitats oficials en l'àmbit de la mediació:
- Mediador Especialista en Mediació Familiar
- Mediador Especialista en Mediació en els Àmbits del Dret Privat
Aquest Màster faculta per poder ser donat d'alta al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 15 /2009 de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

Sortides professionals

- Mediador familiar.
- Mediador comunitari administracions locals.
- Mediador escolar centres escolars.
- Mediador a l'administració de justícia.
- Mediador en despatxos d' advocats.
- Formador en l'àmbit de la mediació.

Pràctiques

Donat que la mediació és un acte que ha de garantir la confidencialitat no es poden fer pràctiques reals de mediació, com alternativa es fan visionats i simulacres de mediacions a partir de casos reals, també es pot optar a fer pràctiques optatives en alguna institució pública.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Ciències de l'Educació

Contacte

Assumpta Sabanés Parramon

Telèfon: 935814947

Vols rebre més informació?