Màster en Landscape Intervention and Heritage Management

Presentació

Fira virtual de màsters i postgraus UAB: últimes places!

Entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre, els màsters oficials i els màsters i postgraus propis de la UAB organitzen sessions informatives perquè en puguis parlar directament amb la coordinació de cada programa. Inscripció oberta!

El programa de màster Intervenció i Gestió del Patrimoni i el Paisatge’ va fer la primera edició al 2.000. Des de llavors, la docència i recerca en temes de paisatge i patrimoni ha enriquit l'oferta formativa del Departament de Geografia de la UAB.
Es proposa oferir-lo durant el proper curs acadèmic en una versió internacional renovada en llengua anglesa, específicament adreçat tant a estudiants internacionals com locals.

El programa proposa la formació d'experts capacitats per a l'elaboració i el disseny de projectes d'intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni considerant la seva participació en equips de tipus multidisciplinar. La formació d'experts en aquest camp constitueix una necessitat social i professional reconeguda des del Consell d'Europa a partir de la promoció i l'impuls del Conveni Europeu del Paisatge l'any 2.000. Durant els últims 15 anys, les estratègies i polítiques de paisatge han assolit un rol destacat pel que fa als objectius programàtics de diferents tipus d'administracions i actors amb capacitat de decisió sobre el territori en el moment de repensar les polítiques territorials des de criteris d'innovació i creativitat.


El màster ofereix un enfocament multidisciplinar pel que fa als diferents reptes que la intervenció i la gestió paisatgístiques defineixen en el moment present a partir del reconeixement de les diferents dimensions;social, cultural, econòmica, ambiental, que defineixen els paisatges europeus actualment.
La Universitat Autònoma de Barcelona, a través d'aquest màster és un dels membres fundadors de la Xarxa UNISCAPE d'Universitats Europees per a la Implementació de la Convenció Europea del Paisatge i el director del programa, el Dr. Francesc Muñoz Ramírez, representa a la universitat a l'esmentada xarxa en les seves reunions regulars, en foros de discussió europea. A través de la seva representació a la xarxa UNISCAPE, la UAB participa en iniciatives de formació i projectes de recercainternacional organitzats des del programa de màster i en d'altres promoguts per altres universitats aprofitant les possibilitats de col·laboració i sinèrgia acadèmica que representa l’esmentada xarxa.
Com a il·lustració d'aquesta realitat, es presenta un document de resum que incorpora una selecció d'alguns dels diferents workshops internacionals organitzats des del programa i caracteritzats per la participació de diferents universitats europees de la xarxa UNISCAPE. Alguns d'aquests workshops internacionals de recerca han estat guardonats amb premis importants a l'escala de tota Espany com el programa IDEA de Cosmocaixa.
Finalment, el programa de màster està igualment present a les plataformes de recerca recentment creades per la UAB com les CORE de Patrimoni i Smart City les quals compten amb l'activa participació del director del màster pel que fa a la proposta de temes de recerca vinculats a l'experiència del programa.

Objectius

- Coneixement de criteris paisatgístics a l'hora d'avaluar diferents alternatives de projectes urbans/territorials i propostes de planejament i planificació del territori.
- Capacitat per a treballar amb conceptes clau com infraestructura paisatgística o patrimoni digital a l'hora de definir i dissenyar estratègies, iniciatives, projectes i actuacions relatives a la intervenció o la gestió del paisatge i el patrimoni.

- Coneixement dels principals reptes actuals pel que fa als nous temes que estan afectant la planificació del paisatge com el canvi climàtic, el turisme global o el procés de digitalització de la societat i l'economia.
- Coneixement dels principals principis normatius i dels instruments bàsics referits a la planificació territorial, ambiental i urbana a Europa de cara a la definició de projectes de paisatge.
- Capacitat per a aplicar diferents instruments i eines d'anàlisi, diagnosi, proposta i projecte a l'hora de dissenyar projectes d'intervenció i gestió del patrimoni i el paisatge.

Requisits d'accés

El programa de màster està obert a qualsevol estudiant interessat que compti amb un títol de formació superior (mínim de 180 ECTS) en qualsevol camp de coneixement específic relacionat amb el paisatge i el patrimoni en sentit ampli. Així, el programa s'adreça a un perfil d'estudiant que hagi cursat formació superior en especialitats tècniques, ciències ambientals, ciències socials i humanitats.

Sortides professionals

Després de completar el cicle formatiu que proposa el programa, els estudiants participants podran desenvolupar una activitat professional adreçada als següents camps d'expertesa i professionals:
- Oficines privades dedicades a l'activitat projectual i de gestió en camps com l'arquitectura, l'urbanisme, l'arquitectura, el disseny del paisatge o d'infraestructures i la gestió patrimonial en sentit ampli de les indústries culturals a camps emergents com la sensibilització o la promoció patrimonial.
- Oficines privades dedicades a la consultoria especialitzada pel que fa a camps com la gestió ambiental o paisatgística i l'anàlisi, proposta i avaluació de projectes territorials i ambientals.
- Oficines privades dedicades a la consultoria especialitzada pel que fa a camps com la gestió urbana o del paisatge urbà i l'anàlisi, proposta i avaluació de projectes d'intervenció sobre el paisatge o de gestió del patrimoni urbans.
- Diferents àrees de l'administració o d'institucions públiques relacionades amb el disseny i implementació de polítiques i actuacions relatives a la planificació urbana i territorial en sentit ampli.
- ONG i altres tipus d'organització civil que lideri o participi en projectes relacionats amb la intervenció i la gestió del paisatge i el patrimoni.

Contacte

Montserrat Izquierdo Gonzalez

Telèfon: 935811527

Correu electrònic: Montserrat.Izquierdo@uab.cat

Web: http://geografia.uab.es/paisatge/

Màster propi UAB

16a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
72 ECTS
Codi de l'estudi: 2409/16
Preu: 10200 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Museu d'Història de Barcelona MUHBA, C/ Baixada de la Llibreteria, Barcelona
Dates: del 18/10/2018 al 18/12/2019
Idioma de docència:
Anglès (100%)
Centres responsables:
Departament de Geografia
Títol que s'obté:
Màster in Landscape Intervention and Heritage Management

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.