• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2409/16
 • 16a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 72 ECTS
 • Inici: 18/10/2018
 • Final: 18/12/2019
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 10200 €
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Museu d'Història de Barcelona MUHBA, C/ Baixada de la Llibreteria, Barcelona
El programa de màster Intervenció i Gestió del Patrimoni i el Paisatge’ va fer la primera edició al 2.000. Des de llavors, la docència i recerca en temes de paisatge i patrimoni ha enriquit l'oferta formativa del Departament de Geografia de la UAB.
Es proposa oferir-lo durant el proper curs acadèmic en una versió internacional renovada en llengua anglesa, específicament adreçat tant a estudiants internacionals com locals.

El programa proposa la formació d'experts capacitats per a l'elaboració i el disseny de projectes d'intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni considerant la seva participació en equips de tipus multidisciplinar. La formació d'experts en aquest camp constitueix una necessitat social i professional reconeguda des del Consell d'Europa a partir de la promoció i l'impuls del Conveni Europeu del Paisatge l'any 2.000. Durant els últims 15 anys, les estratègies i polítiques de paisatge han assolit un rol destacat pel que fa als objectius programàtics de diferents tipus d'administracions i actors amb capacitat de decisió sobre el territori en el moment de repensar les polítiques territorials des de criteris d'innovació i creativitat.

El màster ofereix un enfocament multidisciplinar pel que fa als diferents reptes que la intervenció i la gestió paisatgístiques defineixen en el moment present a partir del reconeixement de les diferents dimensions;social, cultural, econòmica, ambiental, que defineixen els paisatges europeus actualment.
La Universitat Autònoma de Barcelona, a través d'aquest màster és un dels membres fundadors de la Xarxa UNISCAPE d'Universitats Europees per a la Implementació de la Convenció Europea del Paisatge i el director del programa, el Dr. Francesc Muñoz Ramírez, representa a la universitat a l'esmentada xarxa en les seves reunions regulars, en foros de discussió europea. A través de la seva representació a la xarxa UNISCAPE, la UAB participa en iniciatives de formació i projectes de recercainternacional organitzats des del programa de màster i en d'altres promoguts per altres universitats aprofitant les possibilitats de col·laboració i sinèrgia acadèmica que representa l’esmentada xarxa.
Com a il·lustració d'aquesta realitat, es presenta un document de resum que incorpora una selecció d'alguns dels diferents workshops internacionals organitzats des del programa i caracteritzats per la participació de diferents universitats europees de la xarxa UNISCAPE. Alguns d'aquests workshops internacionals de recerca han estat guardonats amb premis importants a l'escala de tota Espany com el programa IDEA de Cosmocaixa.
Finalment, el programa de màster està igualment present a les plataformes de recerca recentment creades per la UAB com les CORE de Patrimoni i Smart City les quals compten amb l'activa participació del director del màster pel que fa a la proposta de temes de recerca vinculats a l'experiència del programa.

Sortides professionals

Després de completar el cicle formatiu que proposa el programa, els estudiants participants podran desenvolupar una activitat professional adreçada als següents camps d'expertesa i professionals:
- Oficines privades dedicades a l'activitat projectual i de gestió en camps com l'arquitectura, l'urbanisme, l'arquitectura, el disseny del paisatge o d'infraestructures i la gestió patrimonial en sentit ampli de les indústries culturals a camps emergents com la sensibilització o la promoció patrimonial.
- Oficines privades dedicades a la consultoria especialitzada pel que fa a camps com la gestió ambiental o paisatgística i l'anàlisi, proposta i avaluació de projectes territorials i ambientals.
- Oficines privades dedicades a la consultoria especialitzada pel que fa a camps com la gestió urbana o del paisatge urbà i l'anàlisi, proposta i avaluació de projectes d'intervenció sobre el paisatge o de gestió del patrimoni urbans.
- Diferents àrees de l'administració o d'institucions públiques relacionades amb el disseny i implementació de polítiques i actuacions relatives a la planificació urbana i territorial en sentit ampli.
- ONG i altres tipus d'organització civil que lideri o participi en projectes relacionats amb la intervenció i la gestió del paisatge i el patrimoni.

Pràctiques

El programa de màster ofereix als estudiants la possibilitat de programar estades de recerca i professionals opcionals organitzades en períodes de tres mesos de treball a institucions i centres de recerca universitària de divers tipus:

- Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

- Observatori del Paisatge de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

- Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, CADS. Generalitat de Catalunya.

- Fundació Mies Van de Rohe, Barcelona.

- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB.

- Oficina UNHABITAT per la Resiliencia Urbana, Barcelona.

- Museu d’Història de Barcelona, MUHBA.

- Observatori de la Urbanització, Departament de Geografia, UAB.

L'objectiu principal d'aquestes estades de recerca i professionals es refereix a la possibilitat d'aplicar els continguts i el coneixement prèviament adquirit a les sessions lectives del programa en projectes reals de paisatge i patrimoni. D'aquesta manera, el cicle formatiu es pot completar amb una experiència de treball aplicat i sobre casos d'estudi realment existents que ofereix a l'estudiant la possibilitat d'integrar-se en equips de recerca o assessoria tècnica i posar així a prova els seus coneixements.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Geografia

Contacte

Montserrat Izquierdo Gonzalez

Telèfon: 935811527

Informació addicional

http://geografia.uab.es/paisatge/

Vols rebre més informació?