Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

 • Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2215/15
 • 15a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 12/09/2022
 • Final: 16/06/2023
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4200 €
 • Preu especial 3780 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+
  Preu especial 1950 €
  Col·lectiu d'aplicació: Convalidació Diploma de Postgrau a Màster (cal cursar 30 crèdits)
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: E.U. d'Infermeria de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) - Horari pràctiques: Matí i/o tarda
Un pacient crític és doncs aquella persona que presenta, o està en risc de presentar, fracàs funcional d'un o més òrgans i que necessiten la seva substitució per mitjans tècnics artificials i sovint altament especialitzats i complexos.

Els avenços tecnològics en constant innovació fan que es faci necessària l'actualització tecnològica relacionada amb el tractament específic i les cures derivades i vinculades a la malaltia i al tractament aplicat que se'n deriva, garantint de manera continuada la seguretat dels malalts en les cures de prevenció dels riscos possibles, del tractament necessari, així com totes les relacionades amb les necessitats alterades d'aquest malalts i les seves famílies.

Es fa necessari oferir a la població una atenció d'infermeria individualitzada que doni una resposta de qualitat, eficient i eficaç al malalt i a la família, mantenint l'equilibri entre l'atenció tecnològica que garanteix la seguretat física i l'atenció personalitzada que respon a les necessitats alterades que permet garantir la seguretat fisiològica, psicològica, espiritual i cultural, necessitats lligades a les seves vivències, valors, creences i cultura, tractant en definitiva a la persona com a ésser únic e individual en l'atenció integral del seu benestar.

Per donar resposta als malalts crítics cal coordinar els esforços de forma integrada, del propi malalt, família i professionals, que responguin a les necessitats explícites o no (dels propis malalts i de les famílies), en relació a les necessitats expressades per la nostra societat que demanda tenir cada vegada més un paper més preponderant i participatiu davant de les cures i les decisions que prenen sobre les seves vides.

La seguretat i l'atenció integral del malalt crític és el domini fonamental de l'àmbit d'actuació de la infermera d'intensius: l'habilitat en la creació i manteniment d'un entorn físic segur, l'habilitat en la creació i manteniment de la seguretat fisiològica, l'habilitat i destresa en l'aprenentatge del maneig tecnològic i de les cures segures durant tot el procés agut crític tan mèdic com quirúrgic, l'habilitat en proporcionar una atenció personalitzada al malalt i la seva família, l'habilitat en el manteniment dels drets i valors del malalt crític.

Per poder desenvolupar competència en l'atenció al malalt crític el professional d'infermeria precisa adquirir els coneixements, les habilitats i les actituds específiques necessàries, que el portin al desenvolupament d'una pràctica segura i de qualitat per al malalt i la seva família.

La necessitat de formació específica i especialitzada dels titulats d'infermeria per cuidar als pacients en estat crític està àmpliament reconeguda per les persones que assumeixen responsabilitats assistencials, docents i de gestió.

Sortides professionals

- Especialistes en unitats de crítics de centres assistencials.
- Coordinar equips d'infermeria d'unitats de crític.
- Formació especifica al professionals que estaran en contacte amb el malalt crític.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Contacte

Antonio Torres Quintana

Telèfon: 935537833

Informació addicional

http://eui.santpau.cat

Més informació

Vols rebre més informació?