Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

Secretaria Escola Universitària d'Infermeria de l'HSCSP

Requisits d'accés

- Títol universitari en infermeria (oficial/homologat)
- Diplomats en infermeria que volen desenvolupar la seva activitat laboral com a infermers-eres dins l'àrea de les cures intensives.
- Diplomats en infermeria que ja estan desenvolupant activitats com a infermers -eres en les unitats de cures intensives de cardiologia, cirurgia cardíaca, consultes externas, electrofisiologia i hemodinàmica i que expressen les seves carències formatives.
- Interès per la professionalització en el camp de la infermeria intensiva.
- Interès per l'anàlisi i la reflexió de les pràctiques actuals de la infermeria intensiva per tal de realitzar propostes i participar en la millora de qualitat de l'atenció al malalt d'intensius.

Criteris de selecció

- Carta de sol.licitud fent constar el motiu per dur a terme la formació (motivació).
- Experiència professional en l'àmbit general (experiència prèvia)
- Haver estat estudiant de l'EUI Sant Pau (fidelització)
- Demanda de la sol.licitud d'accés per segon o tercer any consecutiu (fidelització externa)
- Compromís de l'egressat en la cumplimentació total del programa (responsabilitat envers la formació)

Vols rebre més informació?