Pràctiques

Pràctiques curriculars:
L'objectiu del pràcticum és que l'estudiant, acompanyat d'un infermer de referència durant tot el període, posi en pràctica els coneixements, actituds i habilitats apresos en el programa i desenvolupi el tenir cura de la persona gran i família, en el procés de malaltia i pèrdua d'autonomia, integrant-se en un equip interdisciplinari.

A través de les experiències, l'estudiant té la possibilitat d'observar, analitzar, relacionar i assimilar els conceptes generals i específics de les cures geriàtriques.

El pràcticum té com a referència el document Marc de Pràctica Clínica de l'EUI de Sant Pau, aquest document fa referència al context, defineix els rols dels agents, així com el procés de desenvolupament de la pràctica. En aquest mòdul queden definides les competències que ha d'assolir l'estudiant, els centres geriàtrics i tots els agents que intervenen per portar-ho a terme. Cada estudiant està assignat a la infermera de referència durant tot el procés de les pràctiques.

Existeixen convenis i acords de col.laboració amb els centres geriàtrics tant a nivell nacional com internacional.

El conveni de col.laboració entre les dues institucions permet: per una banda, la disponibilitat i estabilitat del lloc de pràctiques; i per un altre, tenir un infermer de referència que en alguns centres/unitats també és professor del curs. Els professionals d'aquests centres participen en les activitats formatives del curs. Aquests convenis estan signats amb tots els centres de pràctiques clíniques que consten en el programa.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.