Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense

Presentació

Formació universitària en tècniques i eines grafològiques per a la seva aplicació pràctica com a element de diagnòstic judicial, policial o empresarial.

El Màster en Grafoanálisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense (70 ECTS) consta de dos postgraus que es poden cursar individualment:
- Postgrau en Grafoanalista Forense: formació metodològica de les tècniques grafoanalítiques que capaciten per a emetre informes sobre personalitat mitjançant l'estudi del grafisme, tant per encàrrecs privats como en procediments judicials.
- Postgrau en Perit Cal·lígraf Judicial: forma professionals en l’anàlisi d’escrits i documents que puguin actuar judicialment al servei de tribunals de justícia, així com parts legítimes, mitjançant l’aplicació de les tècniques més avançades en identificació i comprovació.

Per obtenir el títol de màster és necessari superar els dos i fer el Treball Final de Màster.

Metodologia:
El màster és eminentment pràctic i l'estudiant realitzarà les següents activitats, amb tutorització docent:
- Sessions en diversos laboratoris forenses.
- Anàlisis de registres i de casos.
- Preparació d'informes pericials.

Recursos d'aprenentatge:
- Seguiment per part de la direcció del màster per oferir suport i assegurar l'evolució de l'estudiant.
- Accés a l'aula virtual, on l'estudiant podrà trobar disponibles els casos i altres documents del màster.

Avaluació:
- A través de qüestionaris o proves bàsicament pràctiques, presentacions i treballs individuals.
- És necessària l'assistència mínima del 80% de les hores presencials per superar el màster.

Objectius

- Capacitar a professionals per actuar com a Perit Cal·lígraf Judicial en la identificació i comprovació de manuscrits i documents, i la valoració i emissió de dictàmens d'autenticitat o falsedat de l'escriptura i grafismes tals com manuscrits, signatures, rúbriques, contractes, notes testamentàries, vots per correu, anònims, grafitis, documents mecanografiats i altres impresos oficials.

- Estudiar i aplicar el conjunt de tècniques grafològiques avançades, en l'àmbit de la grafologia forense, orientades a una interpretació científica de les traces identificatives de l'escriptura manuscrita, com a instrument pràctic d'identificació d'escrits i documents.

Requisits d'accés

Per a accedir es requereix títol universitari oficial espanyol, o un altre expedit en l'Espai Europeu d’Educació Superior, o extracomunitari amb accés a màster.

-Titulats universitaris dels àmbits següents, o equivalents: antropologia, medicina, psiquiatria, psicoteràpia, psicologia, treball social, criminologia, investigació privada, educació, pedagogia, criminalística, seguretat pública i privada.
- Domini de la llengua castellana: nadiu o B2.
- Domini de llengua anglesa: B2.

Sortides professionals

- Activitat professional com a Perit Cal·lígraf Grafoanalista Forense per a encàrrecs d'entitats i administració pública, gabinets jurídics, particulars i per designació de part legítima en procediments judicials.
- Realització d'informes, dictàmens o certificacions pre- o extrajudicials.
- Col·laboració amb col·legis professionals, clubs esportius o altres entitats per a la verificació de la identitat gràfica en vots per correu.

La superació del màster suposa el reconeixement professional per part de les associacions en conveni amb l'Institut de Ciències del Grafisme i el Consell Institucional de Professors i Directors de Laboratoris de Ciències Forenses, inclosos tots els avantatges establerts per aquestes entitats.

Contacte

Formació Continuada FUAB

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: https://www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral/

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

8a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
70 ECTS
Codi de l'estudi: 3080/8
Preu: 4620 ¤
Preu especial: 4158¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
Preu especial: 4389¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Casa de Convalencència, Barcelona/ Universitat Autònoma de Barcelona
Dates: del 17/01/2020 al 05/11/2021
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors:
Institut de Ciències del Grafisme
Títol que s'obté:
Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense Diploma de postgrau Grafoanalista Forense Diploma de postgrau Pèrit Cal.lígraf Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.