Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les que ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021.

Formació universitària en tècniques i eines grafològiques per a la seva aplicació pràctica com a element de diagnòstic judicial, policial o empresarial.

El Màster en Grafoanálisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense (70 ECTS) consta de dos postgraus que es poden cursar individualment:
- Postgrau en Grafoanalista Forense: formació metodològica de les tècniques grafoanalítiques que capaciten per a emetre informes sobre personalitat mitjançant l'estudi del grafisme, tant per encàrrecs privats como en procediments judicials.

- Postgrau en Perit Cal·lígraf Judicial: forma professionals en l’anàlisi d’escrits i documents que puguin actuar judicialment al servei de tribunals de justícia, així com parts legítimes, mitjançant l’aplicació de les tècniques més avançades en identificació i comprovació.
Per obtenir el títol de màster és necessari superar els dos i fer el Treball Final de Màster.

Metodologia:
El màster és eminentment pràctic i l'estudiant realitzarà les següents activitats, amb tutorització docent:
- Sessions en diversos laboratoris forenses.
- Anàlisis de registres i de casos.
- Preparació d'informes pericials.

Recursos d'aprenentatge:
- Seguiment per part de la direcció del màster per oferir suport i assegurar l'evolució de l'estudiant.
- Accés a l'aula virtual, on l'estudiant podrà trobar disponibles els casos i altres documents del màster.

Avaluació:
- A través de qüestionaris o proves bàsicament pràctiques, presentacions i treballs individuals.
- És necessària l'assistència mínima del 80% de les hores presencials per superar el màster.

Objectius

- Capacitar a professionals per actuar com a Perit Cal·lígraf Judicial en la identificació i comprovació de manuscrits i documents, i la valoració i emissió de dictàmens d'autenticitat o falsedat de l'escriptura i grafismes tals com manuscrits, signatures, rúbriques, contractes, notes testamentàries, vots per correu, anònims, grafitis, documents mecanografiats i altres impresos oficials.

- Estudiar i aplicar el conjunt de tècniques grafològiques avançades, en l'àmbit de la grafologia forense, orientades a una interpretació científica de les traces identificatives de l'escriptura manuscrita, com a instrument pràctic d'identificació d'escrits i documents.

Requisits d'accés

Per a accedir es requereix títol universitari oficial espanyol, o un altre expedit en l'Espai Europeu d’Educació Superior, o extracomunitari amb accés a màster.

-Titulats universitaris dels àmbits següents, o equivalents: antropologia, medicina, psiquiatria, psicoteràpia, psicologia, treball social, criminologia, investigació privada, educació, pedagogia, criminalística, seguretat pública i privada.
- Domini de la llengua castellana: nadiu o B2.
- Domini de llengua anglesa: B2.

Sortides professionals

- Activitat professional com a Perit Cal·lígraf Grafoanalista Forense per a encàrrecs d'entitats i administració pública, gabinets jurídics, particulars i per designació de part legítima en procediments judicials.
- Realització d'informes, dictàmens o certificacions pre- o extrajudicials.
- Col·laboració amb col·legis professionals, clubs esportius o altres entitats per a la verificació de la identitat gràfica en vots per correu.

La superació del màster suposa el reconeixement professional per part de les associacions en conveni amb l'Institut de Ciències del Grafisme i el Consell Institucional de Professors i Directors de Laboratoris de Ciències Forenses, inclosos tots els avantatges establerts per aquestes entitats.

Contacte

Formació Continuada FUAB

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: https://www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral/

Màster propi UAB

9a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
70 ECTS
Codi de l'estudi: 3080/9
Preu: 5180 ¤
Preu especial: 4921¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB (només primera matrícula a curs complet)
Preu especial: 4662¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium (només primera matrícula a curs complet)

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Dates: del 23/01/2021 al 05/11/2022
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors:
Institut de Ciències del Grafisme
Títol que s'obté:
Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense Diploma de postgrau Grafoanalista Forense Diploma de postgrau Pèrit Cal.lígraf Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.