• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2382/10
 • 10a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 70 ECTS
 • Inici: 04/10/2022
 • Final: 30/07/2024
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4620 €
 • Preu especial 4158 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
 • Idioma de docència: Català (90%), Castellà (10%)
 • Lloc: Escola d'Administració Pública de Catalunya. C. Girona, 20. Barcelona.
Els ens locals configuren una part molt important de l'Administració pública de Catalunya atès que són els que es troben més pròxims als ciutadans i ciutadanes i, d'acord amb el principi de subsidiarietat, han de prestar un major nombre de serveis, tenint sempre com a finalitat principal la consecució del seu benestar.

El gran nombre de municipis (més de 965) i d'ens supramunicipals, l'existència de comarques i d'altres administracions locals i també d'administracions de caràcter no territorial fan que el personal al seu servei sigui molt nombrós. Aquest personal requereix una formació i capacitació professional adequades per a fer front a la complexitat de competències i funcions que les dites administracions tenen encomanades. El màster en Gestió i Dret Local té com a objectiu donar resposta a la necessitat de formar professionals en aquest àmbit.

Existeix la necessitat d'establir una formació homogènia a tot el territori de Catalunya en les matèries relacionades amb l'administració local (dret, gestió i hisenda, bàsicament) per tal de garantir els coneixements necessaris i adequats, tant teòrics com pràctics, als titulats universitaris que volen treballar-hi i la personal que està al seu servei.

És possible matricular-se del màster sencer Gestió i Dret Local (que inclou el diploma de postgrau en Dret Local i el diploma en Dret Urbanístic i el Treball de fi de màster) o d'algun dels dos diplomes de postgrau de forma independent:

- Diploma de postgrau en Dret Local: curs acadèmic 2022-23
- Diploma de postgrau en Dret Urbanístic: curs acadèmic 2023-24

Sortides professionals

Tècnic d'administració general, tècnic d'administració especial, advocacia contenciós administrativa, secretaria-intervenció, secretaria d'entrada, intervenció-secretaria, intervenció d'entrada.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut d'Estudis Europeus

Centres col·laboradors

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Contacte

Judith Gifreu Font

Telèfon: 669482131

Informació addicional

http://www.eapc.cat

Més informació

Vols rebre més informació?