Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

El Màster Gènere i Comunicació és únic en la seva especialitat en tot l'Estat i depèn del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la UAB i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Va ser aprovat el 2014. Aquests estudis omplen un buit en l'ensenyament sobre gènere i comunicació en totes les seves variants.
El Màster, dirigit per la professora Joana Gallego, està pensat per a què periodistes, publicistes, graduats en comunicació audiovisual o en altres disciplines afins (sociologia, polítiques, ciències socials o humanes) puguin aprofundir en una formació en comunicació feminista, ja sigui a la premsa escrita, la ràdio, la televisió, els gabinets de premsa, les agències de publicitat o les industries culturals, amb un especial interès en la comunicació a internet i les xarxes socials.

El Màster Gènere i Comunicació (GiC) ofereix també la possibilitat de realitzar el Postgrau en Gènere i Comunicació o bé cursar algun dels 8 mòduls en què s'estructura, de forma independent. Si els mòduls es fan de forma independent no és necessària cap titulació prèvia.
El Màster s’estructura en 8 mòduls que inclouen diferents assignatures teòriques i pràctiques que van des d'una panoràmica general sobre què és informar amb perspectiva de gènere, passant pels nous formats comunicatius i les tècniques més innovadores de la informació i la comunicació amb una visió no androcèntrica.
El conveni signat entre la Diputació de Barcelona i la UAB permet impartir les classes en el Pati Maning de Barcelona (carrer Montealegre, 7).

Objectius

El Màster sobre Gènere i Comunicació ofereix una formació crítica i de qualitat sobre els condicionants socials que afecten les identitats de gènere i el sistema comunicatiu: S'estudia el sistema de mitjans en tots els suports i modalitats comunicatives: premsa diària convencional, premsa digital, revistes, ràdio, televisió, publicitat, cinema, gabinets de premsa, assessories de comunicació, community managers etc.


Tot això configura un amplíssim entramat d'escenaris amb els quals totes les persones hem de lidiar cada dia, sent la variable de gènere una condició universal transversal que afecta a les possibilitats de realització personal. El Màster inclou una formació teòrica sobre la gestació de les identitats de gènere en el món contemporani i la seva relació amb la visibilitat comunicativa. S'analitza la comunicació com fenomen global tenint en compte els contextos socials on les identitats de gènere es desenvolupen, amb especial atenció als aspectes més rellevants, com són la violència de gènere, els moviments migratoris, el fet religiós, les noves masculinitats, les problemàtiques de la transexualitat, el tràfic de persones, la prostitució etc. i la seva representació mediàtica.

També es presta atenció a altres àmbits socials com poden ser l'educatiu, el sanitari, el judicial tot des d'una perspectiva de gènere i relacionant-los amb la vessant comunicativa.

Requisits d'accés

Llicenciats o graduats en alguna disciplina de les ciències socials i humanes.
Qualsevol altra procedència caldrà consultar-la amb la coordinadora del màster.

Sortides professionals

- Exercir el periodisme o la publicitat com a professional amb una formació especialitzada en gènere i comunicació.
- Realitzar estudis o investigacions per a institucions i entitats sobre la comunicació en el món contemporani.
- Proposar campanyes publicitàries des d'una perspectiva de gènere per a entitats o institucions relacionades amb la comunicació.
- Assessorar empreses i institucions relacionades amb el món de la comunicació per a implementar plans d'igualtat, d'acord amb la llei de 2007.
- Desenvolupar el paper de defensora/defensor de la audiència o del lector en mitjans de comunicació escrits o audiovisuals.
- Elaborar projectes professionals en el camp de la comunicació des d'una perspectiva de gènere: revistes, programes televisius o radiofònics, propostes editorials, etc.
- Desenvolupar projectes professionals o continguts mediàtics des d'una perspectiva de gènere: plataformes digitals, webs, etc.

Contacte

Isabel Muntané Rodríguez

Telèfon: 659333074

Correu electrònic: isabel.muntane@uab.cat

Màster propi UAB

7a Edició
Places: 30
Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3339/7
Preu: 3960 ¤
Preu especial: 3564¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Pati Maning, Carrer Montalegre, 7, Barcelona. 08001.
Dates: del 06/10/2020 al 31/05/2021
Idioma de docència:
Castellà (75%), Català (25%)
Centres responsables:
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Centres col·laboradors:
Diputació de Barcelona
Títol que s'obté:
Màster en Gènere i Comunicació

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.