Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 27 al 30 de setembre. Inscripcions obertes!

 • Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 3371/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 18/09/2017
 • Final: 15/06/2018
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2200 €
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Facultat de Formació del Professorat de la UB i Facultat de Ciències de l'Educació UAB
INSCRIPCIO I MATRICULA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA


Aquest programa és el successor de les dues principals ofertes del país en l'àmbit de l'ensenyament de català com a L1 i L2. D'una banda, el màster de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes de la UB i la Universitat de Vic i, de l'altra, el postgrau d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic de la UAB. La primera d'aquestes ofertes es va començar com a postgrau des del curs 1999-2000 fins al 2006-2007; a partir del curs 2007-2008 va esdevenir un màster oficial de 90 ECTS (que tres anys després van ser reduïts a 60); i el curs 2013-2014 s'ha ofert com a màster propi amb dues diplomatures de postgrau al seu interior. L'oferta de la UAB es va començar a oferir com a màster de 60 ECTS el curs 2010-2011 i a instàncies de la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB el curs 2013-2014 es va convertir en una diplomatura de postgrau (de 50 ECTS). En aquest cas, el màster responia a una inquietud de la UAB que ja s'havia expressat en uns quants intents anteriors de llançar una oferta en aquest àmbit (la diplomatura de postgrau de Formació en Llengua Catalana com a Segona Llengua i Llengua Estrangera, proposada per al curs 2004-2005, i el màster oficial El Català i el Castellà com a Llengües Estrangeres, proposat per al curs 2007-2008).

Sortides professionals

- Professorat de català i dinamitzador cultural al Consorci de Normalització Lingüística (tant en nivells d'acolliment Iingüístic com superiors). El Consorci per a la Normalització Lingüística disposa de 22 centres repartits pel territori que s'estructuren en serveis comarcals de català, serveis locals de català i oficines de català (142 punts en total). L'any 2011 el Consorci tenia una plantilla de 687 persones, el 82 per cent de les quals eren tècnics lingüístics i aproximadament la meitat es dedicaven a l'ensenyament del català als adults.
- Professorat de català i dinamitzador cultural als serveis lingüístics universitaris. Actualment els serveis lingüístics i les escoles d'idiomes de les onze universitats catalanes dediquen una bona part dels seus programes formatius de llengua catalana a formar estudiants nouvinguts i a desenvolupar plans d'acolliment lingüístic (activitats culturals, voluntariat lingüístic, tàndems lingüístics, etc.).
- Professorat de català a universitats estrangeres (finançat per l'Institut Ramon Llull o no). Actualment la xarxa d'universitats d'estudis catalans a l'exterior comprèn 160 universitats de 28 països dels cinc continents.
- Professorat de català per a persones adultes en empreses privades (hi ha força empreses que ofereixen formació lingüística als seus empleats, com per exemple El Corte Inglés, Movistar, etc.).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Interuniversitari

Universitat de Barcelona
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona

Centres responsables

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials

Centres col·laboradors

Consorci per a la Normalització Lingüística
Institut Ramon LLull

Contacte

Maria Dolors Masats Viladoms

Telèfon: 935813253

Informació addicional

http://www.ub.edu/profcatala/

Més informació

Vols rebre més informació?