Màster en Enginyeria de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Presentació

L'objectiu principal d'aquest màster és formar els estudiants en les eines i els mètodes necessaris per permetre'ls concebre, programar i realitzar el disseny funcional d'aplicacions per a dispositius mòbils.
Es donaran a conèixer les principals plataformes per dispositius mòbils que actualment tenen una major presència en el mercat: Android, iOS i Xamarin entre d'altres, ademés de donar formació en desenvolupament de videojocs en mòbil amb el motor de videojocs Unity.
Es pretén potenciar el treball en grup, formant petits equips de 2 o 3 persones a fi de reproduir l'estructura real que podem trobar en els entorns laborals de desenvolupament d'aplicacions mòbils. Durant el transcurs del màster es treballarà individualment per assolir i consolidar els coneixements tecnològics de cadascuna de les plataformes, al l'hora que en grups s'anirà desenvolupant la idea i el disseny funcional del +treball de final de màster. Un cop finalitzats els mòduls lectius, es dedicaran hores presencials, per tal de tutoritzar la implementació del treball final de màster proposat pels alumnes.

Per tal de maximitzar el nombre de matriculacions, seria beneficiós poder oferir el màster de forma complerta o dividit en mòduls individuals com a cursos d'especialització, on es treballen cadascuna de les tecnologies tractades, doncs alguns d'aquests mòduls poden ser cursats de forma independent.
Aquest màster pretén substituir la diplomatura de postgrau en Enginyeria de Desenvolupament d’Aplicacions en Dispositius Mòbils de 45 ECTS impartida els darrers cinc anys, doncs d'aquest màster inclou i actualitza els continguts dels mòduls de la diplomatura afegint dos mòduls més (un de 9 ECTS i un altra de 6 ECTS) fins completar els 60 ECTS.

Objectius

- El principal objectiu del màster es donar una visió integradora de tot els aspectes que demana el procés de creació d'una aplicació en dispositius mòbils. L'alumne aprendrà quina és la metodologia per al disseny, implementació i validació d'una aplicació en dispositius mòbils utilitzant les plataformes IOS (Apple), Android i Xamarin, entre d'altres, i en el desenvolupament de videojocs per a mòbils així com quins són els principals perfils professionals que podem trobar a la indústria, i com interaccionen entre ells. Amb la formació impartida, els estudiants esdevindran professionals amb una base tecnològica sòlida en un àmbit punter i de gran abast social i econòmic, com és la producció d'aplicacions per a dispositius mòbils en diferents plataformes tecnològiques.


- La docència impartida en aquest màster tractarà tant aspectes teòric-pràctics de l'àrea com les habilitats per a treballar en un entorn professional i científic d'alt nivell.

- Així mateix, es potenciarà el treball en equip, un requisit indispensable per a la posterior incorporació al món laboral, ja que es tracta d'un sector on es demana la màxima capacitat d'interacció entre professionals que provenen de diferents perfils acadèmics. També es tractarà l'impacte de les aplicacions en dispositius mòbils dins la societat de la comunicació, i quines perspectives de futur presenten.

Requisits d'accés

El perfil d'estudiant al que es dirigeix el màster és el d'una persona graduada en titulacions de l'àmbit tecnològic i motivada per a les activitats científiques, tècniques i de transferència tecnològica que estigui interessada en aportar els coneixements científics adquirits a l'entorn empresarial, ja sigui treballant en un departament de R+D o creant la seva pròpia empresa de base tecnològica.
Es valorarà específicament que l'alumne tingui coneixements i/o experiència en programació orientada a objecte per a garantir un aprofitament òptim de la formació donada. Aquesta valoració es farà des de la coordinació examinant el seu Curriculum Vitae i quan es cregui convenient es farà una prova per a confirmar aquests coneixements.
La temàtica del màster suposa un interès de l'alumne per un camp amb un alt potencial d'aplicació pràctica i d'una importància estratègica a nivell català, espanyol i europeu. Aquest màster pretén establir una estreta colaboració entre la universitat, empreses innovadores i centres de recerca i es dirigeix a estudiants interessats en participar de forma activa en aquest escenari.
El màster està dirigit fonamentalment als titulats en les següents titulacions oficials:
- Enginyers en Informàtica
- Enginyers Tècnics en Informàtica
Per altres titulacions o titulacions equivalents a les Enginyeries i llicenciatures abans esmentades i obtingudes a l'estranger, caldrà estudiar l'expedient acadèmic de l'alumne abans que aquest sigui admès.

Sortides professionals

El màster formarà professionals en l'àmbit de les tecnologies de programació de mòbils per a:
- Programador en empreses de desenvolupament d'aplicacions mòbils de tot tipus, incloses els videojocs.
- Incorporar-se en departaments de R+D d'empreses
- Crear la seva pròpia empresa de base tecnològica.

Contacte

Enric Marti Godia

Telèfon: 935811501

Correu electrònic: Enric.Marti@uab.cat

Web: http://medam.uab.es/

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

2a Edició
Places: 20
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3814/2
Preu: 4500 ¤
Preu especial: 4050¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola d'Enginyeria Carrer de les Sitges s/n 08193 Bellaterra-Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Dates: del 23/09/2019 al 30/06/2020
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Escola d'Enginyeria
Departament de Ciències de la Computació
Títol que s'obté:
Màster en Enginyeria de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.