Màster en Dret dels Negocis

El màster en Dret dels Negocis és un programa d'estudis dissenyat per proporcionar tant un coneixement d'avantguarda en el camp del Dret, com les habilitats per comprendre i demostrar el coneixement adquirit

 • Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2142/10
 • 10a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 15/07/2020
 • Final: 15/01/2022
 • Places: 50
 • Orientació: Recerca
 • Preu: 4550 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Universitat Dr. José Matías Delgado, Km 7.5 a Carretera de Sta.Tecla, San Salvador (El Salvador)

El màster en Dret dels Negocis (online) és un programa d'estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) dissenyat per proporcionar un coneixement especialitzat en el camp dels negocis, el comerç i l'empresa des d'una perspectiva jurídica. Així mateix, el seu pla d'estudis subministra eines per a l'anàlisi i la investigació jurídica de qualsevol matèria en profunditat.

L'ordenament jurídic de referència serà el Dret espanyol i el Dret comunitari, així com les normes internacionals. No obstant això, vostè podrà dur a terme un estudi comparatiu d'aquesta normativa i la continguda en l'ordenament del seu país.

El màster es desenvolupa seqüencialment, un mòdul darrere l'altre, durant tot l'any acadèmic. D'aquesta manera, podrà centrar l'aprenentatge i l'avaluació en una assignatura, abans de continuar amb l'altra, amb la sola excepció del Treball de Fi de Màster (TFM) que es desenvolupa durant tot el curs acadèmic.

El màster en Dret dels Negocis de la UAB no està circumscrit a l'espai formal d'instrucció i de formació en la recerca, sinó que busca convertir-se en un entorn d'intercanvis i de relacions per a la formació i l'enriquiment mutu mitjançant el contacte directe amb la investigació jurídica qualificada, l'empresa i les professions legals. La seva idea rectora es va formar investigadors/es competents, garantint la seva suficiència investigadora, i no promoure una acumulació de coneixements.

Sortides professionals

- Docència universitària.
- L'assessorament jurídic especialitzat i/o funcions d'investigació qualificada en l'àmbit de dret dels negocis.
- Administració pública i magistratura.

Pràctiques

El treball de fi de màster podrà ser presentat al finalitzar l'any següent a la terminació del període docent. El seu objectiu és que l'alumne elabori un treball d'investigació, que sigui objecte de valoració per part d'un tribunal.
Ha de ser un treball d'iniciació a la investigació que respongui a unes exigències mínimes metodològiques.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Dret Privat

Centres col·laboradors

Universidad Dr. José Matías Delgado (El Salvador)

Contacte

Maria Isabel Martinez Jimenez

Telèfon: 93 581 22 18

Vols rebre més informació?