Màster en Dret Animal i Societat (Animal Law and Society) (Presencial)

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

El màster en Dret Animal i Societat, es un programa d'especialització professional, que té com objectiu la formació d'experts en treball relacionat amb animals, des d'una perspectiva jurídica comparada, tenint en compte les necessitats d'una societat global.

Es tracta d'un màster marcadament interdisciplinari, que cerca donar una formació integral combinant coneixements relatius als animals, que provenen d'àrees com el dret, l'etologia, la nutrició i el benestar, la dimensió ètica, la representació artística i d' espectacles, l'organització i la responsabilitat social.


El màster té una forta vessant pràctica, ja que tracta de formar professionals capaços de gestionar els nous reptes que la societat demanda en relació als animals. Es pretén donar a l'abast d'aquells que volen desenvolupar una professió relacionada amb els animals, el bagatge necessari, teòric i pràctic, que exigeix una societat intercomunicada i cada vegada més conscient del paper que el bon tractament dels animals representa en el desenvolupament sostenible i en el de la convivència ciutadana.

Hem obert la possibilitat de cursar els dos primers mòduls, que composen el programa del màster, que s'ofereixen com un sol curs d'especialització en Animals, Dret i Societat, i que dóna lloc a l'obtenció d'un certificat d'aprofitament.

Objectius

- Proveir als assistents del instruments necessaris (teòrics i pràctics), per conèixer els mitjans jurídics adreçats a la protecció animal, de manera que se'n surti del curs amb una comprensió total de com treballa el dret en aquesta matèria específica i novedosa; es a dir, com s'adquireix i s'aplica un coneixement crític per qualsevol que vulgui treballar com a professional, advocat, assessor en una indústria de producció animal, en una clínica veterinària, en un centre de formació, en una corporació local, estatal o autonòmica, en una organització sense ànim de lucre, en una agència internacional o governamental, en el àmbit acadèmic i de la recerca.

- Donar a conèixer, des de una perspectiva dinàmica, els reptes que la societat d'avui en dia, cada dia mes globalitzada, demana al dret com a resposta dels canvis que respecte als animals s'han produït.
- Donar a conèixer de forma pràctica, quins son els problemes i quines les propostes que partint del dret s'estan donant i quines perspectives de canvi i millora es poden proposar, en tema de benestar animal.
- Donar suport a nous mitjans i formes de recerca, necessaris per als professionals que seran un pont entre la universitat i la societat d'avui en dia.
- Aplicar els coneixements adquirits a entorns nous o poc desenvolupats, dins de contexts multidisciplinaris.

Requisits d'accés

- Llicenciats, diplomats i graduats en qualsevol disciplina (Preferentment d'estudis de Dret, Humanitats, Filosofia, Veterinària, Història, Ciències de la Comunicació, Biologia, Ciències Mediambientals, Ciències de l'Educació).

Perfil dels estudiants:
- Professionals interessats i col.laboradors o treballadors de associacions, centres, o protectores d'animals.
- Personal tècnic i contractat de les administracions locals, autonòmiques, estatals; càrrecs nomenats de les administracions esmentades.
- Personal de les forces de seguretat.

Sortides professionals

- Expert en agències internacionals, governamentals, estatals, locals, companyies e indústries privades, centres d'ensenyament, mitjans de comunicació.
- Especialització en dret animal com advocat, jutge, operador jurídic en les seves diferents branques d'aplicació.
- Assessoria de corporacions i entitats locals, autonòmiques, estatals, centres veterinaris, centres d'ensenyament, refugis, protectores, organitzacions, personal de les Forces de Seguretat.
- Planificació de les eines necessàries per donar suport a un projecte propi en la millora del benestar animal.
- Personal tècnic i contractat de les administracions locals, autonòmiques, estatals; càrrecs nomenats de les administracions esmentades.
- Tècnic assessor en centres zoològics, d'experimentació, producció, espectacles, comunicació.
- Implementació d'un treball de qualitat, diferenciador i expert, que pugui assolir les noves necessitats que es deriven d'un millor coneixement de l'estatut jurídic dels animals i del reconeixement social d'aquesta realitat.
- Preparació per el desenvolupament de tasques d'ensenyament en dret animal i societat en nivells académics i bàsics.

Contacte

Margarita Barrera Asensio

Telèfon: 935811167

Correu electrònic: formacion@derechoanimal.info

Web: http://www.derechoanimal.info/

Màster propi UAB

10a Edició
Places: 20
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 2826/10
Preu: 3960 ¤
Preu especial: 3564¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Dret, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 30/11/2020 al 26/07/2021
Idioma de docència:
Anglès (50%), Castellà (50%)
Centres responsables:
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Títol que s'obté:
Màster en Dret Animal i Societat (Animal Law and Society)

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.