• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2826/10
 • 10a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 01/02/2021
 • Final: 25/01/2022
 • Places: 20
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3960 €
 • Preu especial 3564 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium
 • Idioma de docència: Anglès (50%), Castellà (50%)
 • Lloc: Facultat de Dret, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

El màster en Dret Animal i Societat, es un programa d'especialització professional, que té com objectiu la formació d'experts en treball relacionat amb animals, des d'una perspectiva jurídica comparada, tenint en compte les necessitats d'una societat global.

Es tracta d'un màster marcadament interdisciplinari, que cerca donar una formació integral combinant coneixements relatius als animals, que provenen d'àrees com el dret, l'etologia, la nutrició i el benestar, la dimensió ètica, la representació artística i d' espectacles, l'organització i la responsabilitat social.

El màster té una forta vessant pràctica, ja que tracta de formar professionals capaços de gestionar els nous reptes que la societat demanda en relació als animals. Es pretén donar a l'abast d'aquells que volen desenvolupar una professió relacionada amb els animals, el bagatge necessari, teòric i pràctic, que exigeix una societat intercomunicada i cada vegada més conscient del paper que el bon tractament dels animals representa en el desenvolupament sostenible i en el de la convivència ciutadana.

Hem obert la possibilitat de cursar els dos primers mòduls, que composen el programa del màster, que s'ofereixen com un sol curs d'especialització en Animals, Dret i Societat, i que dóna lloc a l'obtenció d'un certificat d'aprofitament.

Sortides professionals

- Expert en agències internacionals, governamentals, estatals, locals, companyies e indústries privades, centres d'ensenyament, mitjans de comunicació.
- Especialització en dret animal com advocat, jutge, operador jurídic en les seves diferents branques d'aplicació.
- Assessoria de corporacions i entitats locals, autonòmiques, estatals, centres veterinaris, centres d'ensenyament, refugis, protectores, organitzacions, personal de les Forces de Seguretat.
- Planificació de les eines necessàries per donar suport a un projecte propi en la millora del benestar animal.
- Personal tècnic i contractat de les administracions locals, autonòmiques, estatals; càrrecs nomenats de les administracions esmentades.
- Tècnic assessor en centres zoològics, d'experimentació, producció, espectacles, comunicació.
- Implementació d'un treball de qualitat, diferenciador i expert, que pugui assolir les noves necessitats que es deriven d'un millor coneixement de l'estatut jurídic dels animals i del reconeixement social d'aquesta realitat.
- Preparació per el desenvolupament de tasques d'ensenyament en dret animal i societat en nivells académics i bàsics.

Pràctiques

Pràctiques obligatòries (CURRICULARS) les pràctiques tutoritzades, incloses en el mòdul 3, tenen com a objectiu adquirir l'experiència del treball real en les entitats que s'han adherit a aquest màster. Consistiran en l'aprenentatge sobre la realitat que cada entitat desenvolupa, segons les tasques que li són pròpies.

Entitats:

- Ajuntament de Barcelona. Oficina de Protecció dels Animals (Barcelona).
- Federation of Veterinarians of Europe (FVE). Bruxelles.
- Vier-Pfoten-Stiftung, European Büro (Bruxelles).
- Fondation 30 Millions d’Amis (Paris).
- Animals’ Angels (Frankfurt).
- Compassion in World Farming (Surrey-UK).
- FAADA (Barcelona).
- IRTA (Monells-Girona).
- PETA (Berlin).
- ICALP, International Center for Animal Law and Policy (Barcelona).
- Juzgados de Sabadell (Sabadell).
- IRSEA (Apt-Francia).
- Michigan State University College of Law, Animal Legal Web Center.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Contacte

Margarita Barrera Asensio

Telèfon: 935811167

Informació addicional

http://www.derechoanimal.info/

Vols rebre més informació?