Màster en Dret Animal i Societat (Animal Law and Society) (Online)

Presentació

El Master On-line que es presenta está dissenyat mitjançant un programa d'especialització professional, que té com objectiu la formació d'experts en treball relacionat amb animals, des d'una perspectiva jurídica global, tenint en compte les necessitats d'una societat cada vegada mes conscient de les implicacions jurídiques que comporta la nova inclusió dels animals com a essers sintients ("sentient beings"). La versió on-line, té com valors afegits, respecte al presencial, poder donar resposta a una demanda cada any més marcada d'alumnes d'altres països o d'altres CCAA, que no poden traslladar la seva residència per fer un màster presencial.

Es tracta d'un màster marcadament interdisciplinari, que cerca donar una formació integral combinant coneixements relatius als animals, que provenen d'àrees com el dret, l'etologia, la nutrició i el benestar, la dimensió ètica, la representació artística i d'espectacles, l'organització i la responsabilitat social.


El màster té una forta vessant pràctica, ja que tracta de formar professionals capaços de gestionar els nous reptes que la societat demanda en relació als animals. Es pretén donar a l'abast d'aquells que volen desenvolupar una professió relacionada amb els animals, el bagatge necessari, teòric i pràctic, que exigeix una societat intercomunicada i cada vegada més conscient del paper que el bon tractament dels animals representa en el desenvolupament sostenible i en el de la convivència ciutadana.

Del màster presencial “Máster en Derecho Animal y Sociedad (Animal Law and Society)” ja s'han realitzat tres edicions, essent durant el curs 2014-2015 la cinquena. Així mateix, durant els cursos 2011-2012 i 2012-2013 es va realitzar el Postgrau “Animals, Dret i Societat”; i des del curs 2013-2014 el “Curs en Animals, Dret i Societat.”, de 25 crèdits.

Tot i així, volem destacar per justificar la proposta, que ens trobem que cada cop són més les persones que contacten des de diferents països mostrant interès per la realització del Màster, però que no poden modificar la seva residència durant un any per realitzar els estudis a la UAB.

Objectius

Proveir als assistents del instruments necessaris (teòrics i pràctics), per conèixer els mitjans jurídics adreçats a la protecció animal, de manera que se'n surti del curs amb una comprensió total de com treballa el Dret en aquesta matèria específica i nova; és a dir, com s'adquireix i s'aplica un coneixement crític per qualsevol que vulgui treballar com a professional, advocat, assessor en una industria de producció animal, en una clínica veterinària, en un centre de formació, en una corporació local, estatal o autonòmica, en una organització sense ànim de lucre, en una agencia internacional o governamental, en el àmbit acadèmic i de la recerca.


Donar a conèixer, des de una perspectiva dinàmica, els reptes que la societat d'avui en dia, cada dia mes globalitzada, demana al Dret com a resposta dels canvis que respecte als animals s'han produït.

Donar a conèixer de forma pràctica, quins son els problemes i quines les propostes que partint del Dret s'estan donant i quines perspectives de canvi i millora es poden proposar, en tema de benestar animal.

Donar suport a nous mitjans i formes de recerca, necessaris per als professionals que seran un pont entre la universitat i la societat d'avui en dia.

Aplicar els coneixements adquirits a entorns nous o poc desenvolupats, dins de contextos multidisciplinaris.

Requisits d'accés

- Llicenciats, diplomats i graduats en qualsevol disciplina (Preferentment d'estudis de Dret, Humanitats, Filosofia, Veterinària, Història, Ciències de la Comunicació, Biologia, Ciències Mediambientals, Ciències de l'Educació).
- Acreditació nivell mig d'anglès

Perfil dels estudiants:
- Professionals interessats i col.laboradors o treballadors de associacions, centres, o protectores d'animals.
- Personal tècnic i contractat de les administracions locals, autonòmiques, estatals; càrrecs nomenats de les administracions esmentades.
- Personal de les forces de seguretat.
- Operadors jurídics, Veterinaris, Biòlegs, especialistes en Ciències mediambientals

Sortides professionals

- Expert en agències internacionals, governamentals, estatals, locals, companyies e industries privades, centres d'ensenyament, mitjans de comunicació.
- Especialització en Dret Animal com advocat, jutge, operador jurídic en les seves diferents branques d'aplicació.
- Assessoria de corporacions i entitats locals, autonòmiques, estatals, centres veterinaris, centres d'ensenyament, refugis, protectores, organitzacions, personal de les Forces de Seguretat.
- Planificació de les eines necessàries per donar suport a un projecte propi en la millora del benestar animal.
- Personal tècnic i contractat de les administracions locals, autonòmiques, estatals; càrrecs nomenats de les administracions esmentades.
- Tècnic assessor en centres zoològics, d'experimentació, producció, espectacles, comunicació.
- Implementació d'un treball de qualitat, diferenciador i expert, que pugui assolir les noves necessitats que es deriven d'un millor coneixement de l'estatut jurídic dels animals i del reconeixement social d'aquesta realitat.
- Preparació per el desenvolupament de tasques d'ensenyament en Dret Animal i Societat en nivells acadèmics i bàsics.

Contacte

Margarita Barrera Asensio

Telèfon: 935811167

Correu electrònic: formacion@derechoanimal.info

Web: http://www.derechoanimal.info

Màster propi UAB

6a Edició
Places: 40
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3340/7
Preu: 4020 ¤
Preu especial: 3618¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Dates: del 01/02/2021 al 10/11/2021
Idioma de docència:
Anglès (50%), Castellà (50%)
Centres responsables:
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Títol que s'obté:
Màster en Dret Animal i Societat (Animal Law and Society)

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.