• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 3340/7
 • 6a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 01/02/2021
 • Final: 25/01/2022
 • Places: 40
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4020 €
 • Preu especial 3618 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
 • Idioma de docència: Anglès (50%), Castellà (50%)
El Master On-line que es presenta está dissenyat mitjançant un programa d'especialització professional, que té com objectiu la formació d'experts en treball relacionat amb animals, des d'una perspectiva jurídica global, tenint en compte les necessitats d'una societat cada vegada mes conscient de les implicacions jurídiques que comporta la nova inclusió dels animals com a essers sintients ("sentient beings"). La versió on-line, té com valors afegits, respecte al presencial, poder donar resposta a una demanda cada any més marcada d'alumnes d'altres països o d'altres CCAA, que no poden traslladar la seva residència per fer un màster presencial.

Es tracta d'un màster marcadament interdisciplinari, que cerca donar una formació integral combinant coneixements relatius als animals, que provenen d'àrees com el dret, l'etologia, la nutrició i el benestar, la dimensió ètica, la representació artística i d'espectacles, l'organització i la responsabilitat social.

El màster té una forta vessant pràctica, ja que tracta de formar professionals capaços de gestionar els nous reptes que la societat demanda en relació als animals. Es pretén donar a l'abast d'aquells que volen desenvolupar una professió relacionada amb els animals, el bagatge necessari, teòric i pràctic, que exigeix una societat intercomunicada i cada vegada més conscient del paper que el bon tractament dels animals representa en el desenvolupament sostenible i en el de la convivència ciutadana.

Del màster presencial “Máster en Derecho Animal y Sociedad (Animal Law and Society)” ja s'han realitzat tres edicions, essent durant el curs 2014-2015 la cinquena. Així mateix, durant els cursos 2011-2012 i 2012-2013 es va realitzar el Postgrau “Animals, Dret i Societat”; i des del curs 2013-2014 el “Curs en Animals, Dret i Societat.”, de 25 crèdits.

Tot i així, volem destacar per justificar la proposta, que ens trobem que cada cop són més les persones que contacten des de diferents països mostrant interès per la realització del Màster, però que no poden modificar la seva residència durant un any per realitzar els estudis a la UAB.

Sortides professionals

- Expert en agències internacionals, governamentals, estatals, locals, companyies e industries privades, centres d'ensenyament, mitjans de comunicació.
- Especialització en Dret Animal com advocat, jutge, operador jurídic en les seves diferents branques d'aplicació.
- Assessoria de corporacions i entitats locals, autonòmiques, estatals, centres veterinaris, centres d'ensenyament, refugis, protectores, organitzacions, personal de les Forces de Seguretat.
- Planificació de les eines necessàries per donar suport a un projecte propi en la millora del benestar animal.
- Personal tècnic i contractat de les administracions locals, autonòmiques, estatals; càrrecs nomenats de les administracions esmentades.
- Tècnic assessor en centres zoològics, d'experimentació, producció, espectacles, comunicació.
- Implementació d'un treball de qualitat, diferenciador i expert, que pugui assolir les noves necessitats que es deriven d'un millor coneixement de l'estatut jurídic dels animals i del reconeixement social d'aquesta realitat.
- Preparació per el desenvolupament de tasques d'ensenyament en Dret Animal i Societat en nivells acadèmics i bàsics.

Pràctiques

Les Pràctiques, obligatòries en el Màster, incloses en el mòdul 5, tenen com objectiu adquirir l'experiència del treball pràctic. Consistiran en el aprenentatge sobre la realitat que cada entitat adherida al màster desenvolupa, segons les tasques que les son pròpies.

La forma de realització d'aquestes practiques consistirà en el lliurament de casos pràctics via campus virtual o similar als alumnes per tal de que busquin solucions als casos plantejats. Aquests casos podran ser casos reals facilitats per les entitats col.laboradores o casos simulats facilitats per l'equip docent.

Entitats:

- Ajuntament de Barcelona. Oficina de Protecció dels Animals (Barcelona).
- Federation of Veterinarians of Europe (FVE). Bruxelles.
- Vier-Pfoten-Stiftung, European Büro (Bruxelles).
- Fondation 30 Millions d’Amis (Paris).
- Animals’ Angels (Frankfurt).
- Compassion in World Farming (Surrey-UK).
- FAADA (Barcelona).
- IRTA (Monells-Girona).
- PETA (Berlin).
- ICALP, International Center for Animal Law and Policy (Barcelona).
- Juzgados de Sabadell (Sabadell).
- IRSEA (Apt-Francia).
- Michigan State University College of Law, Animal Legal Web Center.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Contacte

Margarita Barrera Asensio

Telèfon: 935811167

Informació addicional

http://www.derechoanimal.info

Vols rebre més informació?