Presentació

El màster propi en Disseny i edició de producte plateja un curs acadèmic dissenyat específicament per assolir tots els coneixements necessaris per dissenyar un producte i que aquest pugui ser adquirit pel mercat a partir d'una editora. Ofereix recursos per generar una proposta de disseny definida, testejar la seva viabilitat a partir de models d'autoproducció, la seva relació amb el context de demanda i la posada al mercat a partir de models de negoci consolidats i de nova generació.
La titulació es pot obtenir cursant la totalitat dels continguts en un únic curs acadèmic, o de forma seqüencial, cursant cada una de les diplomatures de postgrau i el treball final de màster.

Objectius

El màster en Disseny i Edició de Producte té per objectiu fonamental formar professionals en el camp específic del disseny, la producció i la creació d'una editora de disseny. Pretén generar una traçabilitat completa entre la innovació, la producció i la posada en marxa d'un model de negoci de caràcter autoproductiu. Reforçar cadascuna de les fases de disseny fins a la posada al mercat del mateix.

Pretén crear professionals del disseny especialitzats en innovació centrada en l'usuari, capaços de generar un programa d’usos definit a partir de l'obtenció de dades concretes obtingudes a partir d'estratègies pròpies del disseny. Generar una proposta de disseny de producte detallada amb viabilitat auto productiva i produir-la a través de diferents processos de fabricació arribant d'aquesta manera a un producte o una família de productes que siguin implementables al mercat i per tant accessibles pel conjunt de la societat a partir de nous models de negoci basats en el concepte d'editora.
És fonamental que l'estudiant prengui el rol d'emprenedor i sigui capaç de dominar les noves tecnologies de fabricació, els nous models de negoci associats al disseny de producte i gestionar cadascuna de les fases d'un producte.
Aquests objectius formatius es complementen amb un ampli coneixement de la cultura de l'edició de disseny de producte tant del nostre país com a d'altres, establint ponts i connexions entre models passats, models consolidats i models de futur.

Requisits d'accés

Estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics).
Les titulacions preferents són les de Grau en Disseny, especialitat disseny de producte, Enginyeria industrial o Arquitectura. Es valoraran però també aquells estudiants que tenint titulació superior en àmbits diferents, demostrin tenir experiència o aptituds per a formar-se en la projecció i disseny d’espais. En aquest darrer cas, ho podran demostrar a partir d’un dossier de treballs.

Sortides professionals

Disseny de producte industrial relacionat amb, la tecnologia, l'eco-disseny, “werables”, “packaging”, disseny d'il.luminació, disseny per el camp mèdic, disseny de mobiliari, disseny de PLV (publicitat en lloc de venta), director d'editora de disseny, direcció d'art i gestor de producte, “product manager” i “project management” , especialista en e-comerce i crowdfunding, UX dissenyador de producte centrat en l'usuari, consultor en disseny i producte, director de departament d'I+D+I, Brand manager.

Contacte

Berta Fort

Telèfon: 932030923

Correu electrònic: postgraus@eina.cat

Web: http://www.eina.cat/postgraus/

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

2a Edició
Places: 26
Orientació: Professional
70 ECTS
Codi de l'estudi: 3769/2
Preu: 8400 ¤
Preu especial: 7560¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: EINA, Escola de Disseny i Art, Passeig de Santa Eulàlia 25, Barcelona
Dates: del 25/09/2019 al 18/09/2020
Idioma de docència:
Castellà (70%), Anglès (20%), Català (10%)
Centres responsables:
Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Títol que s'obté:
Màster en Disseny i Edició de Producte

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.