Presentació

L'objectiu del disseny gràfic és fer entenedora i visualment interessant una gamma molt àmplia de missatges gràfics. El domini de la tipografia transforma el disseny gràfic en una peça clau en la configuració dels productes editorials, tant si els trobem sobre paper com si es presenten en suport digital. La comunicació gràfica participa en la direcció d'art de campanyes i en la creació d'identitats gràfiques per a institucions i empreses, o per a marques i productes.

El programa del Màster de disseny gràfic tracta les especificitats del disseny gràfic pel que fa a objectius i programa de disseny, recursos i materials, així com gestió i direcció de projecte. El Màster té una orientació professionalitzadora que completa la formació de les titulacions (de Grau i Graduat superior i Graduat en disseny) generalistes així com la d'aquells estudiants que han cursat alguna especialització, itinerari o menció de disseny diferent a la de gràfic (disseny d'interiors, disseny de producte industrial, disseny de moda o tèxtil).


El Màster dota de competència professional en les diferents tasques de responsabilitat dels processos de disseny gràfic, ja sigui des del treball autònom com integrat en agències i estudis que ofereixen serveis de disseny gràfic com també en els departaments de disseny gràfic d'empreses i institucions.

Els continguts estan enfocats de manera que es revisen les bases i principis del disseny gràfic per posteriorment posar-los en pràctica i aprendre'ls a partir de la creació i l'experimentació.

Objectius

- Demostrar que posseeix i compren coneixements que relacionen el disseny gràfic amb els entorns empresarials, tecnològics i culturals en els que es desenvolupa.
- Aplicar els coneixements adquirits per a proposar millores i innovacions a l'entorn comunicatiu, a partir de processos de conceptualització i formalització propis del disseny gràfic, i exercir la seva activitat d’acord amb les convencions i els pautes d’actuació que caracteritzen l’entorn professional del disseny.

- Reunir i interpretar dades rellevants que permetin identificar els problemes de comunicació gràfica a l'entorn quotidià que poden ser millorats des de la pràctica del disseny.
- Transmetre en llenguatge verbal i visual especialitzat propostes de disseny de manera entenedora pels diferents agents implicats (clients, impressors, programadors informàtics, industrials i públic no especialitzat).
- Desenvolupar un grau suficient d'autonomia que faciliti la professionalització i la direcció i gestió de projectes de disseny gràfic.

Requisits d'accés

Es consideren adients els candidats que comptin amb les següents titulacions: Graduat Superiors en Disseny (preferentment Graduats superior en Disseny de Producte o Interiors i Graduats Superiors en Disseny Gràfic, Llicenciatura en Belles Arts, Llicenciatura en Publicitat i relacions públiques, així com també hi poden optar llicenciats en Periodisme.

Per accedir a un Màster es requisit imprescindible estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics).

Sortides professionals

Disseny editorial, llibres i publicacions periòdiques, maquetació, identitat corporativa i imatge d’empreses i entitats públiques, desenvolupament d'imatge de marca, direcció d'art, disseny d'interfícies gràfiques, interactives i multimèdia; disseny web, disseny d'interacció i arquitectura de la informació, realització de vídeo per web, animació web, consultoria de nous mitjans.

Contacte

Berta Fort

Telèfon: 932030923

Correu electrònic: postgraus@eina.cat

Web: http://www.eina.edu/postgraus/

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

11a Edició
Places: 24
Orientació: Professional
70 ECTS
Codi de l'estudi: 2432/11
Preu: 8400 ¤
Preu especial: 7560¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: EINA, Escola de Disseny i Art, Passeig de Santa Eulàlia 25, Barcelona
Dates: del 25/09/2019 al 25/09/2020
Idioma de docència:
Castellà (95%), Català (5%)
Centres responsables:
Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Títol que s'obté:
Màster en Disseny Gràfic

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.