Presentació

El màster propi en Disseny d'espais és un programa d'un curs acadèmic dissenyat específicament per adquirir coneixements avançats propis de la professió del disseny d'espais, tant en la seva vessant projectual, ambiental i perceptiva, com en la d'execució de l'obra projectada; amb una voluntat clarament professionalitzadora.
La titulació és pot obtenir cursant la totalitat dels continguts en un únic curs acadèmic, o de forma seqüencial, cursant cada una de les diplomatures de postgrau i el treball final de màster.

Objectius

El màster en Disseny d'espais té per objectiu fonamental formar professionals en el camp específic del disseny i execució d'espais. Pretén adaptar els coneixements tècnics i creatius a l'àrea específica de treball de cada espai: espais comercials, residencials, de treball, efímers, escenografia, nous conceptes d'espai, etc., amb el propòsit d’aconseguir l'especialització de professionals tant de temps demandada per l'entorn social, laboral i empresarial.

Pretén professionalitzar una activitat fortament lligada a altres disciplines i mancada de formació rigorosa en la nostra àrea geogràfica, així com completar la formació dels perfils de dissenyador, arquitecte i arquitecte tècnic. Té per objectiu formar-los adequadament per tal que siguin capaços d'aplicar de forma creativa els coneixements tal i com corresponen a la pròpia noció del disseny. Vol formar-los adequadament en tots els aspectes legals i normatius d'aquesta disciplina, detallant les competències i responsabilitats d'aquests professionals.
Com a complement de l'exercici del disseny es vol dotar l'alumne amb les eines informàtiques necessàries que la professió requereix, tant en el pla tècnic com en el pla de presentació de projectes, i integrar coneixements de comunicació gràfica, que resulten imprescindibles en el procés de disseny d'espais comercials, de restauració i arquitectura efímera.
És fonamental que l'estudiant aprengui a donar valor a les noves tecnologies en el condicionament de l'espai físic, a més d'assimilar els valors socials i culturals emergents que es troben en la base dels criteris d'implantació mitjançant les disciplines que els articulen: ergonomia, ecologia, economia, sociologia, antropologia i les seves incidències i repercussions en la projecció.

Requisits d'accés

- És requisit imprescindible per a accedir al màster estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics).
- Comptar amb la titulació requerida i en l'àmbit vinculat al de la formació: principalment disseny d'interiors o arquitectura. Es valoraran també aquells estudiants que tenint titulació superior en àmbits diferents, demostri tenir experiència o aptituds per a formar-se en la projecció i disseny d'espais. En aquest darrer cas, ho podran demostrar a partir d'un book o mostra de treballs.

Sortides professionals

Disseny d'espais interiors i exteriors: disseny d'espais domèstics i comercial, rehabilitació, adequació d'espais de treball i d'oficines, espais públics i jardins, disseny d'esdeveniments i d'espais efímers, estands, disseny de sistemes per a locals comercials de cadenes i franquícies, disseny d'exposicions, aparadorisme. Direcció i gestió d'obres.

Contacte

Berta Fort

Telèfon: 932030923

Correu electrònic: postgraus@eina.cat

Web: http://www.eina.edu/postgraus/

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

2a Edició
Places: 26
Orientació: Professional
70 ECTS
Codi de l'estudi: 3768/2
Preu: 8400 ¤
Preu especial: 7560¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: EINA, Escola de Disseny i Art, Passeig de Santa Eulàlia 25, Barcelona
Dates: del 25/09/2019 al 18/09/2020
Idioma de docència:
Castellà (90%), Català (10%)
Centres responsables:
Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Títol que s'obté:
Màster en Disseny d'Espais

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.