Continguts

MÀSTER EN DISSENY D’ESPAIS: USER EXPERIENCE

DIPLOMA DE POSTGRAU EN PERCEPCIÓ I REPRESENTACIÓ D’ESPAIS EXPERIENCIALS

MÒDUL 1 – EMOCIÓ I PERCEPCIÓ EN L’ESPAI
De la idea al concepte d’experiències.
Evolució de la percepció de l’espai: ss. XIX-XXI.
Les “preexistèncias ambientals”. Vincle entre usuari i lloc.

MÒDUL 2 – DESIGN THINKING APLICAT A L’ESPAI
Optimització de les eines avançades de representació.
Fotografia de l’espai. Visualització de l’experiència
Gràfica aplicada a l’espai. Comunicació de la identitat del projecte.

MÒDUL 3 – TÈCNIQUES EN EL DISSENY D’ESPAIS
Sostenibilitat i disseny biofílic. Naturalesa i nous materials.
Il·luminació. Repercussió de la llum en la percepció de l’espai.
Accessibilitat. Generació d’experiència a través de l’ergonomia.


DIPLOMA DE POSTGRAU EN DISSENY D’ESPAIS EXPERIENCIALS

MÒDUL 4 – L’EXPERIÈNCIA COM A CREADORA D’IDENTITAT
Cultural Spaces. Disseny d’espais de coneixement.
Waiting Areas. Sinergies entre espai i temps.
Residential Design. L’experiència del client en l’espai privat.

MÒDUL 5 – PRESTACIÓ DE SERVEIS COMERCIALS
Retail Design. L’usuari com a subjecte del procés de venta.
Feeding Design. Espais de restauración.
Leisure Design. La vivència de l’oci en l’espai.

MÒDUL 6 - ENTORN FORMATIU I PROFESSIONAL Educational Spaces. Desenvolupament d’espais educatius.
Work Spaces. Treballar en armonia.
Health and Wellbeing Design. Generació de benestar a través de l’experiència.

MÒDUL 7 – Treball Final de Màster (TFM)

Assignatura Crèdits Caràcter
Emoció i Percepció en l'Espai
10 ECTS Obligatòria
Design Thinking Aplicat a l'Espai
10 ECTS Obligatòria
Tècniques en el Disseny d'Espais
10 ECTS Obligatòria
L'Experiència com a Creadora d'Identitat
10 ECTS Obligatòria
Prestació de Serveis Comercials
10 ECTS Obligatòria
Entorn Formatiu i Professional
10 ECTS Obligatòria

Mòdul 1. Treball Final de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter
Treball Final de Màster
10 ECTS Obligatòria

Itineraris

El màster en Disseny d'Espais es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se al màster sencer
- Matricular-se a la diplomatura de postgrau en Percepció i Representació d’Espais Experiencials i a la diplomatura de postgrau Disseny d’Espais Experiencials per separat, i un cop superades, matricular-se al treball final de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Disseny d'Espais Experiencials

Postgrau en Percepció i Representació d'Espais Experiencials

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.