Presentació

El màster propi en Disseny d'Espais: User Experience és un programa d'un curs acadèmic dissenyat específicament per adquirir coneixements avançats propis de la professió del disseny d'espais, tant en la seva vessant crítica, contextual i analítica, com en la perceptiva, projectual i exeutiva; amb una voluntat clarament professionalitzadora i sempre des de l'òptica de l'usuari, que és qui farà ús d'aquests espais i que sense ell, aquesta usabilitat romandria posada en dubte.
La titulació és pot obtenir cursant la totalitat dels continguts en un únic curs acadèmic, o de forma seqüencial, cursant cada un dels diplomes de postgrau i el treball final de màster.

Objectius

El màster en Disseny d'Espais: User Experience té per objectiu fonamental formar professionals en el camp específic del disseny d’espais. Pretén adaptar els coneixements tècnics i creatius a l'àrea específica de treball de cada espai: espais comercials, residencials, de treball, efímers, escenografia, nous conceptes d'espai, etc., amb el propòsit d’aconseguir l'especialització de professionals tant de temps demandada per l'entorn social, laboral i empresarial.

Pretén professionalitzar una activitat fortament lligada a altres disciplines i mancada de formació rigorosa en la nostra àrea geogràfica, així com completar la formació dels perfils de dissenyador, arquitecte i arquitecte tècnic. Té per objectiu formar-los adequadament per tal que siguin capaços d'aplicar de forma creativa els coneixements tal i com corresponen a la pròpia noció del disseny. Vol formar-los adequadament en tots els aspectes legals i normatius d'aquesta disciplina, detallant les competències i responsabilitats d'aquests professionals.
Com a complement de l'exercici del disseny es vol dotar l'alumne amb les eines informàtiques necessàries que la professió requereix, tant en el pla tècnic com en el pla de presentació de projectes,i integrar coneixements de comunicació gràfica, que resulten imprescindibles en el procés de disseny d'espais comercials, de restauració i arquitectura efímera. És fonamental que l'estudiant aprengui a donar valor a les noves tecnologies en el condicionament de l'espai físic, a més d'assimilar els valors socials i culturals emergents que es troben en la base dels criteris d'implantació mitjançant les disciplines que els articulen: ergonomia, ecologia, economia, sociologia, antropologia i les seves incidències i repercussions en la projecció.

Requisits d'accés

- És requisit imprescindible per a accedir al màster estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics).

- Es consideren adients els candidats procedents de: Graduat Superiors en Disseny, Arquitectura tècnica, així com altres titulacions o formacions sempre que tinguin algun tipus d’experiència o vinculació amb la disciplina del disseny d’espais.

Sortides professionals

Disseny d'espais interiors i exteriors: disseny d'espais domèstics i comercial, rehabilitació, adequació d'espais de treball i d'oficines, espais públics i jardins, disseny d'esdeveniments i d'espais efímers, estands, disseny de sistemes per a locals comercials de cadenes i franquícies, disseny d'exposicions, aparadorisme. Direcció i gestió d'obres.

Contacte

Berta Fort

Telèfon: 932030923

Correu electrònic: postgraus@eina.cat

Web: https://www.eina.cat/ca/postgraus

Màster propi UAB

1a Edició
Places: 26
Orientació: Professional
70 ECTS
Codi de l'estudi: 4330/1
Preu: 8400 ¤
Preu especial: 7560¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona Passeig de Santa Eulàlia 25, Barcelona
Dates: del 09/11/2020 al 09/09/2021
Idioma de docència:
Castellà (90%), Català (10%)
Centres responsables:
Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Centres col·laboradors:
Museu de Disseny
MNAC
Títol que s'obté:
Màster en Disseny d'Espais: User Experience

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.