Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (Semipresencial)

Presentació

El Màster de Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional semipresencial sorgeix de la necessitat de formar el director de Comunicació en la seva faceta d'estrateg i responsable de la planificació de la comunicació estratègica tant en l'empresa i en la institució. Es tracta, d'una banda, d'aprofitar les noves condicions tecnològiques i socials que proporciona la societat de la informació per articular una formació en modalitat semivirtual així com la possibilitat de viure una experiència a l'aula amb professionals i acadèmics especialitzats en la matèria.
El nombre d'edicions realitzades en el Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional tant en la seva versió presencial -26 edicions- com virtual -18 edicions- demostra la consolidació d'ell mateix i la seva acceptació en un context de creixent competitivitat entre la gran varietat de centres d'ensenyament. Amb aquests estudis es posa a l'abast dels estudiants una sòlida formació de postgrau, formant una nova generació universitària de professionals en l'àrea de la comunicació empresarial i institucional, especialitat cada vegada més demandada entre els comunicadors.

El programa del Màster en Direcció i Planificació de la Comunicació Empresarial i Institucional capacita els nous comunicadors integrals, dotant-los de coneixements i habilitats que els permetrà: assumir la responsabilitat executiva de la Direcció de Comunicació en empreses i institucions; gestionar i planificar amb eficiència la comunicació; centrar la comunicació de l'empresa des de les perspectives socials, econòmiques i culturals; donar a conèixer la seva identitat corporativa per tal de reforçar la seva imatge de marca i aconseguir consolidar una imatge pública que els permeti assolir una bona reputació corporativa. Tindrà capacitat per segmentar o diversificar un pressupost de comunicació en funció de les necessitats i objectius de l'empresa o institució.

Objectius

- Conèixer els principis bàsics, mètodes i tècniques per al desenvolupament de la direcció de comunicació.
- Desenvolupar capacitats per al disseny, direcció i avaluació de projectes de comunicació, especialment per a l'empresa o institució.
- Conèixer les possibilitats que ofereix la direcció d'una comunicació integrada.
- Adquirir la capacitat d'assumir una direcció de comunicació dins de l'empresa o institució.

- Conèixer els principals desenvolupaments de la societat de la informació o del coneixement, especialment aplicant les noves tecnologies.

Requisits d'accés

El Màster s'adreça a llicenciats, diplomats i/o graduats universitaris i a professionals de la comunicació en tots els seus àmbits.

Sortides professionals

Els titulats del Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional per la UAB, podran ocupar les seves funcions com a comunicadors en tot tipus d'empreses, institucions i organitzacions en general.

El programa treballat al màster forma a comunicadors integrals amb capacitat i criteri de gestió. Podran dirigir departaments complexos com a directors de comunicació o assumir qualsevol rol específic com a un professional més del departament.

Es tracta d'una formació generalista i globalitzadora que aporta coneixements susceptibles de ser aplicats en: empreses de productes de consum, empreses de serveis, institucions públiques i privades, organitzacions no governamentals, partits polítics, agències de publicitat, agències de relacions públiques, assessories de comunicació, gabinets de premsa, i altres companyies de comunicació.

El comunicador integral i la gestió dels valors intangibles és una necessitat cada vegada més reconeguda que es consolida any rere any.

Contacte

Gabriela Madroñero Gualdrón

Telèfon: 9358112788

Correu electrònic: master.dcei.online@uab.cat

Web: http://www.dceiuab.com

Màster propi UAB

1a Edició
Places: 25
Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 4286/1
Preu: 4950 ¤
Preu especial: 4455¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Aula Moodle i Facultat Ciències de la Comunicació
Dates: del 01/02/2021 al 28/10/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Títol que s'obté:
Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.