Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (productes, serveis, marques) (Presencial)

Presentació

Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (Online)
En els últims anys estem vivint una important evolució de la comunicació tant en empreses com en institucions: la necessitat de gestionar els valors intangibles, les noves tecnologies, principalment Internet i les seves diferents aplicacions, els anomenats mitjans no convencionals below the line estan adquirint cada vegada més importància. Les empreses, en l'actualitat, disposen d'una gran varietat de mitjans que han de saber gestionar per rendibilitzar les seves inversions.

Les formes de comunicar estan canviant, des de la creació de la marca i identitat fins a arribar a l'actualitat on el que preocupa és la comunicació integral, com una forma global de comunicar, que respon a una concepció coordinada dels diferents sistemes de comunicació interns i externs, que permeti articular una estratègia de comunicació amb capacitat per reforçar la imatge pública de les organitzacions.


El programa del Màster DCEI capacita els nous comunicadors integrals, dotant-los de coneixements i habilitats que els permetrà: assumir la responsabilitat executiva de la Direcció de Comunicació, en empreses i institucions; gestionar amb eficiència la comunicació; centrar la comunicació de l'empresa des de les perspectives socials, econòmiques i culturals; donar a conèixer la seva identitat corporativa per tal de reforçar la seva imatge de marca i aconseguir consolidar una imatge pública que els permeti assolir una bona reputació corporativa. Tindrà capacitat per segmentar o diversificar un pressupost de comunicació en funció de les necessitats i objectius de l'empresa o institució.
L'empresa ha passat de vendre una identitat per crear una imatge de marca sota la responsabilitat d'un director, a comunicar el seu concepte per crear una imatge global, en la que l'objectiu fonamental se centra en aconseguir i consolidar la bona reputació corporativa.

Objectius

- Conèixer els principis bàsics, mètode i tècniques per al desenvolupament de la direcció de comunicació.
- Desenvolupar capacitats per al disseny, direcció i avaluació de projectes de comunicació, especialment per a l'empresa o institució.
- Conèixer les possibilitats que ofereix la gestió d'una comunicació integrada.
- Adquirir la capacitat d'assumir una direcció de comunicació dins l'empresa o institució (organitzacions en general).

- Conèixer els principals desenvolupaments de la societat de la informació o del coneixement, especialment aplicant les noves tecnologies.

Requisits d'accés

El Màster s'adreça a llicenciats, graduats, diplomats, professionals de la comunicació en tots els seus àmbits.

Sortides professionals

Els titulats amb Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional per la UAB, podran ocupar les seves funcions com a comunicadors en tot tipus d'empreses, institucions i organitzacions en general.

El programa treballat en el Màster forma a comunicadors integrals amb capacitat i criteri de gestió. Podran dirigir departaments complexos, com directors de comunicació o assumir qualsevol rol específic com un professional més del departament.

Es tracta d'una formació generalista i globalitzadora que aporta coneixements susceptibles de ser aplicats en: empreses de productes de consum; empreses de serveis; institucions públiques i privades; organitzacions no governamentals; partits polítics; agències de publicitat; agències de relacions públiques; assessories de comunicació; gabinets de premsa.

El comunicador integral i la gestió dels valors intangibles és una necessitat cada vegada més reconeguda que es consolida any rere any.

Contacte

Laura Chacon

Telèfon: 935812788

Correu electrònic: master.dcei@uab.cat

Web: http://www.dceiuab.com/

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

26a Edició
Places: 30
Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 1103/26
Preu: 4800 ¤
Preu especial: 4320¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Postgrau, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 01/11/2019 al 30/10/2020
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Títol que s'obté:
Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.