Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

Presentació

La innovació i la qualitat en els centres educatius requereixen plantejaments i estratègies globals així com processos de gestió qualificats, participatius i democràtics. Intervenir eficaçment en aquests processos i, sobretot, dirigir-los de manera adequada, implica una formació i una capacitació especialitzades.

D'altra banda, hi ha un considerable nombre de titulats universitaris, molts d'ells vinculats professionalment al món de l'educació, que precisen i reclamen aquesta formació i especialització complementària que sovint no es pot obtenir en els estudis de grau.

El Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ofereix des de fa temps projectes de formació directiva e-learning (modalitats semipresencials i virtuals) dirigits a adquirir conceptes i desenvolupar capacitats associades a la direcció, gestió i administració d'institucions educatives, tant de l'àmbit de l'educació formal com de l'educació no formal. Ara es tracta d'unificar les iniciatives en un programa únic.


D'altra banda, l'aprovació de la Llei catalana d'educació i l'exigència que comporta de formació per als directius, aconsellen impartir en obert els programes formatius existents i presentats com corporatius. Es dóna així resposta a la nova exigència normativa, que suposa s'estendrà a altres comunitats autònomes, i es possibilita l'accés a la formació en direcció a directius de la resta de l'Estat i fins i tot de Llatinoamèrica.

Aquesta formació està reconeguda pel Departament d'Ensenyament per l'Exercici del la Funció Directiva (Art. 27.2, Decret 155/2010 de 2 de novembre).

Objectius

- Analitzar críticament i avaluar el marc normatiu i les directrius administratives i econòmiques que regulen el funcionament de les institucions educatives.
- Promoure el canvi personal en coneixements, competències, actituds i habilitats de directius de centres educatius, relacionats amb les necessitats de la seva pràctica professional, els requeriments del context immediat i del sistema educatiu.

- Aplicar les tècniques i els instruments adequats per a una gestió administrativa i econòmica eficaç d'institucions educatives.
- Utilitzar eficaçment els procediments i les eines pròpies de la funció directiva i del lideratge en les organitzacions educatives.
- Dissenyar i desenvolupar plans i programes d'innovació i de millora per als centres educatius.
- Elaborar una síntesi personal del conjunt del programa plasmant-la en projectes de direcció i d'innovació o investigació.
- Promoure una actuació professional segons els principis normatius que suggereixen les actituds i els valors de les entitats titulars dels centres educatius.

Requisits d'accés

Diplomats o Llicenciats universitaris, Titulats de grau, vinculats professionalment a l'educació tant formal com no formal d'institucions educatives, amb experiència o interès per la gestió institucional.

També poden ser admesos amb convalidació d'assignatures (màxim 30 crèdits) els titulats del Diploma de Postgrau de direcció de centres educatius de la UAB.

Contacte

Maria Carme Armengol Asparo

Telèfon: 93 581 22 65

Correu electrònic: Carme.Armengol@uab.cat

Màster propi UAB

7a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3119/7
Preu: 2820 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació UAB
Dates: del 18/10/2019 al 11/12/2020
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Pedagogia Aplicada
Títol que s'obté:
Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.