Presentació

Màster en Comunicació i Educació
El Màster en Comunicació i Educació forma professionals en l'àmbit del Mitjans de Comunicació Educatius i les Tecnologies de la Comunicació i la Informació en educació.
Assegura competències per:
- crear, gestionar i dirigir programes audiovisuals i multimèdia educatius
- crear i dirigir campanyes públiques de caràcter educatiu
- planificar i gestionar la integració i aplicació de les TICs en qualsevol àmbit educatiu (formal, no-formal, informal) i amb diferents finalitats (formació bàsica, secundaria, professional, universitària i al llarg de la vida).

Presta especial atenció a la innovació en tecnologia i educació: Internet, Intel·ligència Artificial, Robòtica, Cursos massius on-line, plataformes educatives audiovisuals, xarxes d'educació on-line, Learning analytics, Big Data aplicat a l'educació i a les noves metodologies de la comunicació i la educació, etc.


Finalment, es posa especial atenció a polítiques d'alfabetització mediàtica i digital, segons els criteris de la UNESCO, la Comissió Europea i d'altres organismes internacionals.

Objectius

- Posar al dia les principals teories relacionades amb l'educació, la comunicació i les TICs.
-Conèixer l'estat actual de les TICs relacionades amb l'educació i en la producció multimèdia.
- Desenvolupar habilitats per la creació, direcció i gestió de projectes en matèria de Mitjans Educatius i TICs aplicades a la Educació.
- Potenciar les competències de escriptura, realització i producció de programes multimèdia i audiovisual destinats a educació

- Conèixer els últims desenvolupaments teòrics i pràctics d'Alfabetització Informacional i Mediàtica.
- Conèixer l'estat actual en matèria de producció multimèdia i audiovisual educativa.
- Aprendre a desenvolupar estratègies de I+D en matèria de comunicació, educació i TICs.

Requisits d'accés

Llicenciats en Ciències de la Comunicació, Pedagogia, Ciències de l'Educació, Enginyers Multimèdia, Periodistes, Dissenyadors, Comunicadors Socials, i a totes aquelles persones que estiguin en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre estat de l'EEES que faculti en aquest país l'accés a estudis de màster. Es requereix un coneixement passiu d'anglès.

Sortides professionals

- Creadors, directors, guionistes i productors de programes, projectes i campanyes educatives (audiovisuals i multimèdia)
- Responsables de TICs en centres educatius
- Responsables de campanyes educatives
- Responsables en educació on-line
- Professors especialitzats en TICs per a l'educació
- Responsables de campanyes i polítiques d'alfabetització mediàtica i digital
- Editors i productors de materials didàctics educatiu multimèdia
- Responsables de plataformes i xarxes educatives

Contacte

Cristina Pulido Rodriguez

Telèfon: 935814476

Correu electrònic: Cristina.pulido@uab.cat

Web: https://mastercomunicacionyeducacion.wordpress.com/

Màster propi UAB

2a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3893/2
Preu: 3960 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Fac. CC. Comunicació - Escola de Postgrau, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 01/02/2021 al 30/11/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Títol que s'obté:
Màster en Comunicació i Educació

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.