Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

 • Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 3748/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 03/10/2022
 • Final: 30/12/2024
 • Places: 8
 • Orientació: Recerca, Professional
 • Preu: 15000 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Centre Mèdic Teknon-Grup Quirónsalud
Máster en Cirugía de Mohs
La cirurgia de Mohs és una tècnica avançada de cirurgia microscòpica altament especialitzada que requereix una formació específica exigent que actualment només uns pocs professionals dominen a tot el món.

Les pràctiques intensives i el contacte directe amb el docent són aspectes clau perquè l'alumne adquireixi la destresa i precisió que aquesta tècnica requereix. Amb aquesta premissa hem dissenyat aquest curs.

Iniciem aquesta activitat formativa amb la confiança que aquells que estiguin disposats a assumir el repte es veuran gratificats amb resultats molt positius per als seus pacients i experimentaran la satisfacció que proporciona un autèntic treball en equip"

Dr. Joan Ramon Garcés. Director Acadèmic


La cirurgia microgràfica de Mohs (CMM) és actualment la tècnica d'extirpació de tumors cutanis primaris i recidivants amb la taxa de curació més alta en comparació amb qualsevol altra modalitat de tractament, ja sigui quirúrgica o destructiva.

La demanda d'aquesta tècnica, que assegura una destrucció de teixits no compromesos mínima i redueix la probabilitat de recidiva, és creixent entre els pacients, que es troben amb una manca real de centres i professionals que posseeixin la capacitat i logística suficients per a la implementació de una autèntica cirurgia de Mohs.

El present Màster en CMM pretén pal.liar aquest dèficit oferint a l'especialista i resident de l'últim any en dermatologia un programa formatiu teòric-pràctic, únic en llengua espanyola, que ofereix, en modalitat semipresencial, un abordatge exhaustiu i eminentment interactiu dels coneixements necessaris per un ensinistrament quirúrgic adequat i una eficaç incorporació de la tècnica en la pràctica professional de l'alumne un cop finalitzat el curs.

El programa formatiu consta de dos recorreguts possibles: Diplomatura (mòduls teòrics online) i Màster (mòduls teòrics online, pràctiques i projecte de fi de màster), arribant a un total de 30 i 60 ECTS, respectivament, emesos per la UAB.

L'alumne que realitzi la formació completa optarà al títol de Màster en Cirurgia Microgràfica de Mohs, que l'acreditarà per exercir com Expert en Cirurgia Microgràfica de Mohs.

L'alumne que opti per realitzar només el recorregut teòric, obtindrà el títol de Diplomatura en Cirurgia Microgràfica de Mohs, que acredita que s'ha adquirit la base teòrica necessària per accedir en el futur a la fase pràctica del màster.

Els aspectes més destacables d'aquest màster són:

- Professorat format pels millors especialistes en CMM.

- Modalitat semipresencial, que combina la practicitat de la formació en línia amb la necessària pràctica presencial. Amb classes virtuals gravades que l'alumne podrà visionar durant tot el curs.

- Grups limitats a un màxim de 8 alumnes per a la part presencial del màster.

- Màxima proximitat amb el docent i èmfasi en el component pràctic i interactiu, amb pràctiques ex-vivo amb caretes de porc, presència en operacions amb pacients, participació en discussions de casos clínics, visionat de vídeos d'intervencions reals i taller de fotografia a CMM.

- Èmfasi en l'aspecte "artesà diferenciador" de la CMM: el gràfic, els talls, la tinció i la interpretació histològica.

- Mòduls de posada al dia en coneixements fonamentals en les disciplines involucrades: biologia, anatomia patològica i dermatologia medicoquirúrgica.

Sortides professionals

- Expert en cirurgia microgràfica de MOHS
- Cirurgia dermatològica (Dermatologia quirúrgica)
- Oncologia cutània

Pràctiques

Pràctiques curriculars:

Les pràctiques consten de:

1. Dos mòduls (mòdul I i II) netament presencials d'una setmana de durada cadascun (40 hores setmanals), amb activitats teòric-pràctiques tutoritzades:

Pràctiques amb careta de porc, casos "in vivo" en quiròfan, participació en discussions de casos clínics i taller de fotografia a CMM. Lloc: Centre Mèdic Teknon i Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, Espanya.

L'avaluació d'aquest mòdul serà contínua, tenint en compte l'actitud, l'aptitud i per mitjà d'avaluacions orals durant totes les activitats desenvolupades en els dos mòduls, així com el lliurament d'una memòria.

2. Un tercer mòdul (mòdul III) que consistirà en la implementació tutelada de protocols CMM.

Una vegada concloses les dues setmanes presencials de pràctiques (Mòduls I i II), l'alumne comptarà amb un període de 22 setmanes per implementar de forma tutelada 6 protocols de la tècnica de CMM (per zones: periocular, nas, llavis, auricular i periauricular, galtes i barbeta, front i cuir cabellut).

L'alumne haurà d'enviar, previ consentiment informat del pacient el cas clínic i el protocol d'actuació, així com la constància de la implementació del protocol i el seu resultat (fotografies) i el seguiment del cas al mes i als tres mesos de realitzada la cirurgia (fotografies).

L'avaluació d'aquest mòdul serà contínua, tenint en compte l'actitud, l'aptitud i per mitjà d'avaluacions orals: en presentar el cas, en finalitzar-lo i en cada fase de control (1 i 3 mesos).

3. Un quart mòdul (mòdul IV) corresponent al projecte de fi de màster. L'avaluació d'aquest mòdul serà d'un 70% sobre la part escrita i un 30% sobre la defensa oral del projecte.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Postgrau

Contacte

Gonzalo Castillo Capponi

Telèfon: 932906268

Més informació

Vols rebre més informació?