• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2084/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 19/10/2020
 • Final: 11/10/2021
 • Places: 45
 • Orientació: Professional
 • Preu: 11000 ¤
 • Preu especial 9900 ¤
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat d'Economia i Empresa de la UAB
01 Master's Degree in Business Management - Gabriel Izard Granados
Es tracta d’un màster presencial i vol continuar sent així. Per tant, l’inici del curs serà, en principi, presencial. Tanmateix, seguirem l'evolució i les instruccions sobre les restriccions de confinament i de moviment imposades pels governs per a la protecció contra l'amenaça de COV-19.

Per tant, l'inici de la 13a edició es pot organitzar de manera que es pugui seguir remotament, deixant els temes que requereixen activitat presencial per a més endavant i, si escau, concentrar-se en un curt període de temps. IMBM està preparat per oferir classes remotes quan ho requereixi una emergència sanitària. El final de la 12a edició ha estat un èxit amb l’excel·lent desenvolupament de les classes impartides per mitjans telemàtics. És per això que podem confirmar que tenim capacitats completes per passar a connexions en línia si cal.
Aquest és un bon moment per fer el pas decisiu per orientar el vostre futur professional amb la vostra inscripció al màster de Gestió empresarial de la UAB.

El Departament d'Empresa en particular i la Facultat d'Economia i Empresa, es dirigeix a Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris de qualsevol disciplina amb 3 anys d'experiència professional de tipus directiu, que decideixen realitzar un Màster intensiu de caràcter internacional en un període d'un any acadèmic exclusivament en anglès. Aquest Màster Professional té caràcter internacional tan per la utilització de l'anglès com a llengua vehicular, com per els estudiants que acull que són d'arreu del món. També tracta de forma avançada el diferents aspectes de gestió de les empreses i la transmissió de coneixements amb les diferents disciplines, d'administració, finances, tecnologia, màrqueting, necessàries pel funcionament dels negocis i les empreses. Aquest màster permet obtenir un coneixement sòlid del funcionament de les empreses amb una clara orientació a resultats sense oblidar el valors humans i socials de l'entorn empresarial en elcontext econòmic actual.

Els dos últims mòduls permeten dos itineraris: 1) avançat en la gestió d'empreses i 2) empreses internacionals. La necessitat d'establir dos itineraris es dona per l'adaptació a les demandes dels candidats i seus perfils . Tanmateix en les darreres edicions l'origen internacional dels estudiants és una invitació a aquesta diferenciació en la que molts d'ells mostren interès. Igualment, convé recordar l'interès de la Facultat d'Economia i Empresa en aprofundir en el caràcter internacional de la seva oferta, i afavorir la incorporació de matèries en aquest àmbit. Aquest mòdul del màster complementa aquesta visió i reforça l'atracció de l'oferta de la facultat ara també amb assignatures de “International Business”.

Sortides professionals

- Directiu Departamental d'empreses de diferents dimensions i àmbit d'actuació.
- Gerència de l'empresa amb una visió global que no menystingui aspectes operacionals concrets.
- Emprenedor en noves iniciatives empresarials que permetin aportar nous valors a la societat en les que s'implantin.
- Consultoria de negoci com una ajuda externa i necessària als gestors que sovint en tenen necessitat donada la manca de temps i recursos per fer anàlisis imprescindibles per a la presa de decisions estratègiques.
- Gestió de projectes de caràcter internacional amb capacitat d'analitzar i prendre decisions sobre negocis internacionals.
- Gestió de negocis internacionals i a tercers països en diferents estadis: prospecció, contactes, acords, inversions, anàlisis financers, anàlisi de mercats en desenvolupament i de mercats desenvolupats, cerca de les oportunitats de negocis, coneixement de la competència.

Pràctiques

Els estudiants realitzaran entre dos i tres mesos a mitja jornada de pràctiques obligatòries i remunerades a l'empresa sobre qualsevol dels àmbits de gestió empresarial. Els objectius de la pràctica es resumeixen en:
- Adquirir destreses sobre el terreny relacionades amb el màster
- Conèixer en primera persona diferents aspectes de la realitat de la gestió empresarial de la zona de Barcelona
- Exercir els seus aprenentatges en l'àmbit de la gestió empresarial
- Establir les bases de l'experiència en gestió que permetin projectar-se professionalment al acabar el màster
Els estudiants reben el suport de la coordinació del màster per trobar l'empresa que li encaixi millor amb el seu perfil. Es celebren reunions personalitzades i en grup per assegurar el bon desenvolupament de l'activitat d'encaix amb les empreses.
La llista d'empreses que col·laboren amb el programa es mantinguda activament per la coordinació del màster.

El programa coordina aquestes accions i tenen un valor específic de 9 ECTS.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament d'Empresa

Contacte

Magda Cayón

Telèfon: 935814418

Web del programa

https://imbm.uab.cat

Vols rebre més informació?