Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències

Presentació

Aquest màster vol cobrir el buit formatiu existent a les Facultats de Medicina i a les Escoles d'Infermeria i té com a referent, entre altres, el que proposa la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). L'assistència d'Urgències i Emergències mèdiques és un dels camps que en els darrers anys ha experimentat un major creixement en el nostre país.

Les urgències i emergències constitueixen un grup de símptomes i malalties que requereixen una atenció urgent per la seva gravetat o per la seva intolerància. La demanda assistencial que motiven és elevada i creixent en el nostre entorn socioeconòmic. Per la seva potencial gravetat, i necessitat de celeritat en la resposta mèdica, requereixen un personal ben format.


Per regla general, s'entén per urgència mèdica, tota situació que porta al pacient a sol.licitar assistència sense demora. Aquest terme pot no tenir el mateix significat pel pacient, la família o pel personal assistencial. Pel contrari, entenem per emergència mèdica, també denominada urgència mèdica vital, l'estat d'una víctima en la que les funcions vitals respiratòries, circulatòries o cerebrals estan greument afectades o abolides, amb greu disfunció o risc de fracassar a curt termini, situació que precisa de tractament en minuts per a restablir-les.

A fi d'establir una classificació correcta en forma i mètode, serà 'subjectivament urgent' quan així ho demandin el pacient o al.legats, i 'objectivament urgent', després de ser valorat pel professional sanitari encarregat de la seva assistència. D'aquesta manera, s'aconsegueix objectivar i sistematitzar un problema amb graus variables de gravetat i complexitat. Aquesta notable distinció de pronòstic elemental cobra especial importància a l'hora d'organitzar i categoritzar l'assistència adequada a cada demanda, punt clau de l'accés a un sistema sanitari dotat de recursos limitats.

En principi, el Màster es farà en castellà, però si s'arriba almàxim d'alumnes matriculats es faran dos grups, un s'impartirà en castellà i l'altre en català.

Objectius

Desenvolupar les competències necessàries per proporcionar una bona atenció sanitària integral en situació d'urgència i emergència.

Requisits d'accés

Dirigit a titulats universitaris en Medicina i Infermeria que desenvolupin la seva activitat laboral, o que estiguin interessats en formar-se per treballar en un futur, en Serveis d'Urgències Hospitalàries i Serveis d'Emergències Prehospitalaris estàndard. A més de la titulació universitària, han de demostrar estar col.legiats.

Sortides professionals

Treballar en Serveis d'Urgències Hospitalàries i Serveis d'Emergències Prehospitalaries estàndard. Treballar en serveis d'emergències prehospitalàries en situacions especials com ara la medicina aeronàutica, del motor de competició, la subaquàtica i la de muntanya.

Contacte

Irene González

Telèfon: 934335190

Correu electrònic: master@iem-emergencia.com

Web: http://www.iem-emergencia.com

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

12a Edició
Places: 96
Orientació: Professional
90 ECTS
Codi de l'estudi: 1781/12
Preu: 7850 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: IEM (Institut d'Estudis Mèdics). C/Salvador Espriu, 73-75 (baixos), 08005 Barcelona
Dates: del 01/10/2017 al 31/03/2019
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Medicina
Centres col·laboradors:
Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar
Institut d'Estudis Mèdics
Títol que s'obté:
Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.