Màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Hospitalària

L'objectiu del màster és que els estudiants coneguin a fons la clínica de les malalties infeccioses i sàpiguen utilitzar les tècniques actuals en el diagnòstic de les malalties infeccioses

 • Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 1860/16
 • 16a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 15/10/2019
 • Final: 30/04/2022
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4500 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: A distància / Hospital del Mar

És evident que l'estratègia sanitària per combatre les malalties infeccioses en l'àmbit hospitalari ha d'abordar el problema creixent de les resistències, les malalties emergents, les infeccions oportunistes, l'ocupació d'antiinfecciosos en situacions crítiques (UCI) o especials (insuficiència renal i/o hepàtica, embaràs, geriatria, immunodeprimits, etc.), així com el maneig de la dosificació i el monitoratge de tractaments.

En la pràctica clínica, es requereixen professionals amb formació específica en el tractament antiinfecciós i en la metodologia de la seva aplicació i control. El programa docent del màster s'imparteix en línia i està orientat a cobrir els aspectes mencionats anteriorment. Per garantir la consecució dels objectius plantats, s'ha cuidat especialment el sistema d'avaluació.

Per aquesta raó s'elaboren tant proves periòdiques de qualificació objectiva, valoració per part dels tutors com del treball final i una avaluació definitiva d'un tribunal format per professors del màster pertanyents a la UAB.

L'Hospital del Mar de Barcelona té una llarga tradició històrica en l'àmbit sanitari respecte a les malalties infeccioses impulsades pel Dr. Drobnic i per l'escola del Dr. P. Saballs. Tant per la seva dedicació especial a aquest tipus de malalties (conegut durant anys com a "Hospital d'Infecciosos"), com per la tradició docent en aquesta àrea: Cursos de Doctorat com el Curs intensiu d'Antibioticoteràpia (48 edicions), màster en malalties Infeccioses de 2 anys de duració (25 edicions), Curs d'avanços en malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, Curs d'Infeccions en Obstetrícia i Ginecologia, Curs de malalties exantemàtiques en els nens, Curs d'Infeccions en Dermatologia, Curs de Formació Contínua per a metges i farmacèutics d'Assistència Primària, així com diversos seminaris, jornades i conferències sobre infeccions.

Sortides professionals

Les pròpies de cada especialitat.

A l'actualitat, incorporació en grups multidisciplinaris PROA.

Participació en reunions conjuntes, elaboració crítica de guies.

Adquisició del nivell suficient per a la participació en el comitè d'infeccions.

Testimonis

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina

Centres col·laboradors

Hospital de Mar

Contacte

Santiago Grau Cerrato

Telèfon: 932483154

Vols rebre més informació?