Màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària

Presentació

- Dels resultats de l'experiència prèvia adquirida, de 2000 a 2003, en les tres edicions de la Diplomatura realitzades a l'Hospital del Mar pertanyent a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), neix l'any 2004 el projecte d'organització i posada en marxa del màster en "Aplicació i control de la terapèutica antimicrobiana hospitalària".

- Aquest màster està acreditat com docència de postgrau per la UAB i, així mateix, per la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC).

- És evident que l'estratègia sanitària per combatre les malalties infeccioses àmbit hospitalari ha d'abordar el problema creixent de les resistències, les malalties emergents, les infeccions oportunistes, l'ocupació d'antiinfecciosos en situacions crítiques (UCI) o especials (insuficiència renal i / o hepàtica, embaràs, geriatria, immunodeprimits, etc.), així com el maneig de la dosificació i el monitoratge de tractaments.


- A la pràctica clínica, es requereixen professionals amb formació específica en el tractament antiinfecciós i en la metodologia de la seva aplicació i control. El programa docent del màster està orientat a cobrir els aspectes esmentats anteriorment. Per garantir la consecució dels objectius plantejats, s'ha cuidat especialment el sistema d'avaluació.

- Per això s'elaboren tant proves periòdiques de qualificació objectiva, valoració per part dels tutors com del treball final i una avaluació definitiva per un tribunal format per professors del màster pertanyents a la UAB.

- L'Hospital del Mar de Barcelona té una llarga tradició històrica en l'àmbit sanitari pel que fa a les malalties infeccioses impulsada pel Dr. Drobnic i per l’escola del Dr. P.Saballs. Tant per la seva especial dedicació a aquest tipus de malalties (conegut durant anys com a "Hospital d'Infecciosos"), com per la tradició docent en aquesta àrea : Cursos de Doctorat com el Curs intensiu de Antibioticoteràpia (46 edicions), Màster en Malalties Infeccioses de 2 anys de durada (23 edicions), Curs d'Avenços en Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, Curs d'Infeccions Quirúrgiques, Curs d'Infeccions en Obstetrícia i Ginecologia, Curs de Malalties exantemàtiques en el nen, Curs d'Infeccions en Dermatologia, Curs de Formació Continuada per a metges i farmacèutics d'Assistència Primària, així com múltiples seminaris, jornades i conferències sobre infeccions.

- El professorat del màster pertany, en la seva gran majoria, a l'equip docent de la UAB, formant part, al mateix temps, de l'equip assistencial de l'Hospital.

- La infraestructura organitzativa de l'hospital i la seva qualificació docent per a la formació de residents a la totalitat dels serveis clínics, facilita la docència tant teòrica com pràctica que es pretén aconseguir amb aquest màster.

Objectius

L'objectiu del màster és que els estudiants coneguin a fons la clínica de les malalties infeccioses i sàpiguen utilitzar las tècniques actuals en el diagnòstic de les malalties infeccioses.

Que els alumnes s'actualitzin en el coneixement de les patologies infeccioses novedoses, el canvi en l'etiologia de les síndromes infeccioses i la resistència dels gèrmens.


Que coneguin totes les possibilitats que ofereix l'arsenal terapèutic actual i l'ajut d'especialitat relacionades.

Requisits d'accés

Títol de grau o llicenciat en medicina (preferentment amb el MIR) o farmàcia hospitalària.

Sortides professionals

Les pròpies de cada especialitat. Permetent un contacte diari i comentari del problemes. Participació en reunions conjuntes, elaboració de guies, participació en el comitè d'infeccions.
Ampliant ambdós en coneixements i reservant cadascú la seva funció segons la carrera exercida.
D'interès pel metge especialista en Medicina Interna-Infeccioses, metge de família i Farmacèutic d'hospital.

Contacte

Santiago Grau Cerrato

Telèfon: 932483154

Correu electrònic: sgrau@parcdesalutmar.cat

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

15a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 1860/15
Preu: 4500 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: A distància i Hospital del Mar
Dates: del 15/10/2018 al 21/09/2020
Idioma de docència:
Castellà (65%), Anglès (30%), Català (5%)
Centres responsables:
Departament de Medicina
Centres col·laboradors:
Hospital de Mar
Títol que s'obté:
Màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.