Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

La Comissió acadèmica del programa de doctorat podrà sol·licitar la realització de complements de formació a aquells estudiants que pel  seu perfil de formació requereixin una formació complementària. En el cas concret d’aquest programa es proposa el mòdul en Metodologia i Eines d’ Investigació del Màster Oficial de Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques o bé d’un altre afí. Aquests crèdits serviran per complementar dèficits de formació en investigació.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició