Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Quines novetats implica el nou reial decret 99/2011?

Quines novetats implica el nou Reial Decret 99/2011?


La UAB està implantant l’adaptació dels programes de doctorat a la nova normativa sota el Reial Decret de Doctorat 99/2011. És per això que dins de l’oferta de doctorats que ofereix la UAB, ja hi ha programes verificats sota aquests nou RD. La resta de programes estan també en fase de verificació pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El fet que un programa de doctorat ja estigui adaptat implica que els doctorands que s'hi matriculin per primer any realitzaran el doctorat sota la nova normativa. Trobareu l'especificació "Nou RD 99/2011" rere el nom dels programes ja adaptats en el llistat de doctorats UAB.

Les diferències més importants d'aquesta nova normativa respecte a l’anterior marc legal són:

  • La supervisió i el seguiment de les activitats doctorals que cal que realitzis com a doctorand.
  • Emfatització de les responsabilitat personals, amb la signatura d’un document de compromís per part del doctorand, directors, tutors i coordinador del programa de doctorat.
  • Les Comissions Acadèmiques i les Escoles de Doctorat: cada programa de doctorat té una comissió acadèmica, que és l’òrgan gestor d'aquest programa. L’Escola de Doctorat és l’ens coordinador de tot el doctorat de la UAB.
  • Termini màxim de duració dels estudis de doctorat, amb la possibilitat de dedicació a temps parcials i a temps complet
  • La Menció de Doctor Internacional: l’antiga Menció de Doctor Europeu es converteix en Internacional i permet l’estada a qualsevol país del món.
  • La composició dels tribunals de tesi: com a novetat, la majoria dels membres han de ser doctors externs a la UAB i a les institucions col•laboradores del programa. 
  • Protecció de dades confidencials per aquelles tesis que es troben en el camí de possibles patents del seu treball. 

«Des de fa 4 mesos estem realitzant les pràctiques en auditories de Barcelona. El màster ens ha permès fer un pas endavant en la nostra carrera professional.»

Florència, Montse i Jose Antonio

Florència, Montse i Jose Antonio

Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria

 

Contacta'ns!

ed.matricula
93 581 30 10
Atenció a l'usuari

 

 

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats