Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Què he de fer si em cal una preadmissió?

Què he de fer si em cal una preadmissió?


Es poden demanar pre-admissions als estudis de doctorat en cas que sigui necessari per sol·licitar beques, gestionar visats o altres motius. La sol·licitud cal dirigir-la als coordinadors dels estudis de doctorat.

En tots els casos, l'estudiant haurà d'adjuntar la documentació que li indiqui el coordinador/a així com les còpies dels certificats i títols acadèmics que acreditin els seus estudis previs. Després de la revisió que realitzarà el coordinador/a i l'Escola de Postgrau, s'elaborarà un escrit signat pel delegat de la rectora on se li indicarà si ha estat pre-admès per a la selecció.

Quan s'obri el període de preinscripció haurà de presentar de nou la sol.licitud, encara que en aquest cas no caldrà que torni a presentar la documentació requerida.

«Els sis mesos del curs van ser molt estimulants i em van permetre veure que un il.lustrador té moltes més opcions professionals de les que suposava»

Nicolau Neves

Nicolau Neves

Curs d'Il.lustració Creativa

 

Contacta'ns!

ed.matricula
93 581 30 10
Atenció a l'usuari

 

 

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats