Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències experimentals > Matrícula

Ciències humanes
Arts i Humanitats
Ciències experimentals
Ciències

Doctorat en Història de la Ciència

2013 / 2014

Matrícula

Matrícula

Cada curs acadèmic, el doctorand ha de formalitzar la matrícula de seguiment de doctorat com a acte administratiu pel qual es formalitza un contracte entre el doctorand i la universitat.

Matrícula de primer curs

La matrícula del primer curs cal fer-la de manera presencial, una vegada es disposi de la resolució d’admissió i, com a màxim, en el termini d’un mes a partir de la data d'admissió. Recorda que per ser atès a l'Escola de Doctorat, cal que demanis Cita Prèvia (serveis/gestions: matrícula 1r curs doctorat). Consulta la informació sobre el procediment, el calendari, els documents i els preus en aquesta pàgina.
(Si ets doctorant/da dels programes de Medicina o de Cirurgia i Ciències Morfològiques, consulta la informació específica per a aquests programes en aquesta mateixa pàgina).

Demana cita prèvia a 'Matrícula 1r curs de doctorat':

Reserva cita prèvia


Matrícula de segon curs i posteriors

Si ets alumne de segon o tercer curs de doctorat, pots fer la matrícula online aquí:

Matrícula online de Doctorat


Abans de formalitzar la matrícula, cal llegir la informació addicional i les indicacions sobre el procediment de matrícula.

A continuació tens un vídeo amb un tutorial sobre com fer la matrícula online:

Calendari

Quan el doctorand és admès al programa de doctorat ha de formalitzar la matrícula del seguiment de doctorat, com a màxim un mes després de la data d’admissió. Els cursos següents, en canvi, s’ha de matricular durant el període de matrícula establert:

Calendari de matrícula

 • del 16 de juliol al 30 de novembre

Documentació per a la matrícula

El doctorand ha d'aportar la documentació obligatòria següent en el moment de la matrícula a l'Escola de Doctorat. Revisa la documentació en aquest enllaç.

Es pot aportar la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Per legalitzar la documentació que acredita els estudis estrangers cursats, cal seguir el procediment detallat a l'apartat 'Legalitzacions'. Tot i això, en el moment de la preadmissió o l'admissió al doctorat es pot presentar la documentació no legalitzada, encara que sí que serà obligatori presentar-la en el moment de formalitzar la matricula.

Preu

El preu de la matrícula el determina anualment el Govern de la Generalitat de Catalunya per mitjà del Decret de preus públics, en el qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya dins dels límits que estableix la Conferència General de Política Universitària. Així mateix, el Consell Social de la UAB pot fixar altres preus no especificats en el Decret de preus públics.

Per fer la matrícula només necessitaràs disposar d’un compte bancari (espanyol o europeu) on vulguis que se’t carregui l’import de la matrícula o bé fer-ne el pagament amb targeta bancària.

Si vols més informació sobre modalitats de pagament, terminis, etc., consulta-la fent clic aquí. Si t'aculls a la modalitat de pagament en 3 terminis, hauràs de fer la matrícula abans del 30 d'octubre.

Un cop matriculat, si no abones la totalitat de l'import de la matrícula comportarà que s'apliquin recàrrecs a l'abonament posterior. Consulta aquí, les conseqüències de l’impagament de la matrícula.

Si la teva matrícula és abonada per una empresa o institució i necessites una factura, ens la podràs sol·licitar per correu a ed.economia@uab.cat, indicant les teves dades personals i les dades de l’empresa o institució en aquest document.

Conceptes inclosos en el preu de la matrícula (curs 2019-2020):

 • Direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral: 401,12 €
 • Taxes de gestió d'expedient acadèmic: 69,80 €
 • Serveis específics i de gestió de l'aprenentatge: 70,00 €
 • Assegurança:
  • Escolar, si escau (menors de 28 anys): 1,12 €
  • L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Universitat, consistent en una assegurança d'accidents i d’assistència en viatge adreçada a tot el col·lectiu d'estudiants matriculats a la UAB. Per gaudir-ne cal que, en el moment de formalitzar la matrícula, contractis l'assegurança complementària. Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi fora de l’Estat espanyol o fas una estada de recerca del doctorat a l’estranger, cal que contractis, enlloc de la primera, l’assegurança complementària de mobilitat.
 • Taxa d'equivalència de títol d'estudis estrangers, si s'escau: 218,15 € (si has cursat el màster a l’estranger)
 • Crèdits de complements de formació, si s'escau. Aquests crèdits els has de matricular i superar durant el primer curs de doctorat.

Si ets becari, o si tens dret a gratuïtat o reducció del pagament per altres motius, com ara ser família nombrosa, tenir una discapacitat, etc. consulta aquest document.

En el moment de la matrícula a l’Escola de Doctorat, et farem emplenar l’imprès que et permetrà que gestionem el teu Carnet d’estudiant de la UAB. Passat un mes des de la teva matriculació, el podràs recollir personalment al Punt d’Informació de l’Escola de Doctorat (planta 0).

Si la teva matrícula l’assumeix un centre de cost de la UAB, que et cobreixen el 100% o una part  de la matriculació, hauràs d’aportar la documentació que acrediti que ets beneficiari. Per a més informació, hauràs de contactar amb la coordinació del teu programa de doctorat.

En casos excepcionals (pagaments per centre de cost, tuteles acadèmiques, becaris que no siguin FPI, FPU, PIF de la UAB... ) cal que demanis cita prèvia per a fer la matricula presencialment a l'escola de Doctorat.

Reserva cita prèvia a l'Escola de Doctorat

 

El període de vigència dels preus públics dels serveis acadèmics és d'un curs acadèmic.


 

Beques i ajuts

La UAB posa a la disposició del doctorand el portal UABcercador, que ofereix informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària. El portal però, no només inclou tots els ajuts que ofereix la UAB, sinó que recull algunes convocatòries d'altres institucions que poden ser d'interès.

Targeta d'estudiant

La targeta d’estudiant de la UAB és una eina d'identificació única per als membres de la comunitat universitària, que dóna lliure accés als diferents serveis de la Universitat. Per obtenir-la cal lliurar una fotografia de qualitat en color, de mida carnet, i emplenar el formulari corresponent, en el moment de la primera matrícula que un estudiant faci a la UAB. La targeta serveix fins al final dels estudis.

Amb el número d'identificació universitari (NIU) que apareix tant al document de matrícula com a la targeta i la contrasenya, que es pot generar als Serveis d'Intranet de la UAB, es pot accedir a la intranet de la UAB o utilitzar la secretaria virtual (consulta de notes i expedient acadèmic, accés al Campus Virtual, etc.)

Per a més informació es pot consultar el web de la targeta d'estudiant de la UAB

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats