Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències experimentals > Informació general

Ciències humanes
Arts i Humanitats
Ciències experimentals
Ciències

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Història de la Ciència persegueix que el doctorand adquireixi una visió transversal i interdisciplinària de la història de la ciència. Els seus objectius generals són formar investigadors i docents especialitzats en història de la ciència i promoure, fomentar i estimular el desenvolupament de línies d'investigació relacionades amb la història de la ciència.

L'objectiu genèric del programa de doctorat en Història de la Ciència és l'elaboració d'una tesi doctoral en aquesta disciplina, a través de la qual el doctorand assoleixi els següents objectius particulars:
  • El coneixement de les eines conceptuals i metodològiques pròpies de la disciplina, aplicades al seu cas d'estudi o àmbit concrets.
  • La capacitat per analitzar críticament i avaluar i sintetitzar idees noves i complexes.
  • La destresa en la comunicació dels resultats del seu treball científic a la comunitat acadèmica i professional.
La proposta d'aquest programa de doctorat respon a la rellevància històrica de la ciència, la tecnologia i la medicina, i a la seva importància actual: la història de la ciència ofereix una visió global dels processos que han configurat la ciència, la tecnologia i la medicina contemporànies, i és una excel·lent eina d'anàlisi i comprensió de la ciència i les seves relacions socials, que complementa la formació dels científics aportant-hi perspectives humanistes i ètiques, i la de totes aquelles persones l'activitat professional de les quals tindrà a veure amb la ciència, des de la comunicació i la divulgació científiques fins a la museologia.

Línies de recerca

Tutor/Director Departament Categoria Recerca
Puig Pla, Carles Dep. Matemàtiques / Universitat Politècnica de Catalunya Professor titular d'altres universitats Recerca

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Jorge Molero Mesa

Web

Interuniversitari

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Centre d'Història de la Ciència (CEHIC)

Institucions que hi col·laboren

Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d'Investigacions Científiques de Barcelona (IMF-CSIC)
Museu d'Història de la Medicina de Catalunya (MHMC)
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Université Pierre et Marie Curie (Paris) (UPMC)
Universidad de Málaga (UMA)

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats