Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències experimentals > Després de la matrícula

Ciències humanes
Arts i Humanitats
Ciències experimentals
Ciències

Doctorat en Història de la Ciència

2013 / 2014

Després de la matrícula

Passos a seguir

Quan el doctorand ja s’ha matriculat, ha de tramitar (per mitjà dels Serveis d'Intranet de la UAB, o bé seguint les indicacions de la coordinació o la gestió administrativa del programa de doctorat) el document de compromís, el document d’activitats i el pla de recerca. En aquest apartat es defineixen la naturalesa d’aquests documents i el procediment de tramitació.

A més a més, s’hi informa d’altres aspectes que cal tenir en compte per al correcte desenvolupament de la investigació de doctorat, com ara, el seguiment d’avaluació anual, el règim de dedicació, el codi de bones pràctiques i el règim de baixes o discontinuïtat.

  • Document de compromís
  • Document d’activitats
  • Pla de recerca
  • Seguiment anual
  • Altres aspectes que has de tenir en compte: règim de dedicació, codi de bones pràctiques, baixes i discontinuïtat


El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com accedir-hi per gestionar l'expedient de doctorat.

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats