• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 3374/7
 • 7a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 35 ECTS
 • Inici: 14/10/2020
 • Final: 20/12/2021
 • Places: 27
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1960 €
 • Preu especial 1764 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Espai Francesca Bonnemaison Escola de la Dona Sant Pere més Baix, 7 Barcelona
El Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i el grup responsable de tirar endavant aquest diploma de postgrau (el SRG consolidat “Antígona: dret i societat en perspectiva de gènere”), ofereixen formació en l'àmbit dels estudis de gènere i en els darrers anys han desenvolupat diversos projectes de recerca internacionals i nacionals en l'àmbit de les violències masclistes.

Sortides professionals

Administració local:
Les diverses intervencions que les administracions locals fan en els àmbits de violències masclistes (serveis específics d'assessorament, atenció i recuperació; plans contra es violències masclistes; protocols d'intervencions; accions preventives, etc.) fan que sigui necessari professionals específicament formats en aquest àmbit. Segons l'aplicació de la Llei Orgànica 3/2007 d'Igualtat, aquesta figura esdevé una clara necessitat. De fet, en l'àmbit local, els Ajuntaments són un dels espais on s'han anat incorporant els professionals especialitzats en aquesta matèria. Així, doncs, la incorporació d'aquests tècnics en l'administració pública és ja una realitat.

Institucions especialitzades en l'àmbit autonòmic:
Hi ha institucions públiques específiques, com és ara el cas a Catalunya de l'Institut Català de les Dones, i els departaments amb competències molt concretes en la matèria (com el departament de Justícia, Interior i Benestar) que desenvolupen diverses activitats sobre el tema i que requereixen professionals amb una clara formació sociojurídica en l'àmbit de violències masclistes.

Empreses privades i sindicats:
Algunes formes de violències masclistes tenen una clar impacte en la vida laboral, com ara les violències de gènere en l'àmbit de la parella i l'assetjament sexual. En tots dos casos es preveuen intervencions específiques jurídiques, que requereixen una formació experta en l'àmbit jurídic dels/les professionals.

El món associatiu:
L'àmbit associatiu té un interès important per persones que estiguin en condicions d'oferir una perspectiva sociojurídica en el camp de violències masclistes.

Professionals en general:
Professionals de qualsevol àmbit que vulguin tenir una especialitat en violències masclistes

Pràctiques

Obligatòries per els alumnes que no fan el Treball Final, mòdul de pràctiques professionals externes de 5 crèdits ECTS: 125 hores de pràctiques inclou treball, tutories i avaluació) en institucions: avaluació del tutor/tutora que l'alumne té, per conveni signat, a la Institució, seguiment de les coordinadores del diploma de postgrau i vistiplau de la direcció del programa.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Centres col·laboradors

Diputació Barcelona

Contacte

Albert Guirao