• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 3368/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 22/10/2018
 • Final: 25/04/2019
 • Places: 40
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1980 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, UAB, Bellaterra (Barcelona)
Aquest Postgrau està organitzat per l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la UAB, per a formar els alumnes com a especialistes en la gestió de continguts i organitzacions des de la perspectiva de les humanitats com a eix bàsic de partida per al seu desenvolupament.
La incidència de l'ensenyament (coneixement) de les humanitats en qualsevol activitat humana crea, en sí mateixa, valor.
El turisme, en general, és un fenomen massiu, globalitzat i força vegades homogeneïtzat. Aquesta pràctica atenta contra el seu rendiment a mig i llarg termini, fonamentat en el gaudi i l'economia de les experiències. I tanmateix, atempta contra els principis bàsics de codi ètic del turisme de l'OMT (Organització Mundial del Turisme). Així, tant des de la perspectiva econòmica com des de la perspectiva ètica s'han de cercar solucions immediates a problemes que poden fer trontollar un dels principals sectors econòmics del país.
Històricament, els llicenciats/graduats en les diferents matèries que es podrien agrupar sota l'epígraf d'humanitats, han vist limitat llur desenvolupament professional, estant tant o més preparats que altres persones amb una trajectòria formativa distinta. Es considera que el sector turístic pot oferir unes magnífiques oportunitats per a historiadors, geògrafs, filòsofs, antropòlegs, etc, per desenvolupar-se professionalment.
El recorregut formatiu dels estudiants de turisme comporta haver d'assolir els temes bàsics i comuns en gestió i organització del sector i dels principals agents d'aquest. D'aquesta manera, no possibilita l'aprofundiment en matèries (humanitats) que vinculades a la seva activitat poden ampliar el seu coneixement i afavorir el seu desenvolupament professional.
El turisme com activitat ètica i responsable marcarà l'evolució del sector i l'evolució dels territoris que vulguin compartir el seu patrimoni tangible i intangible, natural i cultural. El Postgrau vol formar als professionals que han de fer possible aquesta evolució.

Sortides professionals

Qualsevol àmbit de la creació, gestió i organització de continguts per a activitats culturals en totes les seves especialitats dins l'àmbit de la promoció del turisme ja sigui en empreses privades com en institucions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Algunes professions relacionades són: guia turístic/a, agent de viatges, tècnic/a en promoció turística, gestors culturals, etc.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

Contacte

Carme Puigpinós March

Telèfon: 935817449

Web del programa

http://www.eutdh.cat

Vols rebre més informació?