Postgrau en Tractament de la Diabetis Mellitus de Tipus 2

Presentació

La iniciativa d'aquest programa es justifica per la necessitat de formar els professionals que presten serveis clínics per als pacients amb diabetis, tant a la comunitat com a l'hospital, en la presa de mesures de diagnòstic, prevenció i terapèutiques correctes de la diabetis mellitus i les seves complicacions, amb l'objectiu de prevenir o reduir un dels reptes sociosanitaris prioritaris, tant de les institucions com dels professionals responsables de l'atenció mèdica d'aquests pacients.

El títol té com a objectiu promoure activitats que permetin als metges especialistes joves en Endocrinologia i Nutrició o residents d'últim any, adquirir i mantenir coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a oferir una atenció mèdica als pacients amb diabetis tipus 2 basada en l'evidència científica, actualitzada, segura i eficaç.


Es tracta d'un postgrau dotat de 32 crèdits universitaris ECTS (European Credit Transfer System), i s'agrupa en 3 blocs o mòduls temàtics de formació: diabetis en etapes evolutives precoços, diabetis en etapes evolutives tardanes i diabetis en situacions especials, i la realització d'un Treball final de Curs. L'aprenentatge teòric i pràctic es realitzarà de forma presencial, a través de conferències i debats, i no presencial a través d'un entorn web que permetrà l'accés als continguts docents, així com la comunicació constant amb els professors i secretaria acadèmica. També es realitzaran tres tallers-seminaris de desenvolupament professional sobre gestió clínica, comunicació i publicació en medicina.

(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Objectius

- Proporcionar els coneixements sobre la fisiopatologia de la diabetis tipus 2 i coneixements i habilitats per a la tipificació fenotípica i l'estratificació de l'estat metabòlic.
- Adquirir de manera sistematitzada dels coneixements teòrics, habilitats i competències que capacitin al professional per a realitzar amb solvència l'adequada prevenció, diagnòstic i tractament integral de la diabetis i els processos i complicacions associades: canvis en estil de vida, selecció del tractament farmacològic basada en l'evidència científica

- Proporcionar criteris objectius per a l'adequada interpretació de la informació científica i oferir estratègies per millorar la comunicació.

Requisits d'accés

Llicenciats en Medicina

Sortides professionals

La present diplomatura permetrà al metge especialista en Endocrinologia i Nutrició, la subespecialització en el tractament de la diabetis tipus 2. Li capacitarà per a ser el referent en aquesta 'àrea dins del seu àmbit de treball i per formar part d'equips multidisciplinaris d'àmbit hospitalari o de pràctica privada.

Contacte

Rocío Medina

Telèfon: 914176716

Web: http:wwwexpertosendiabetes2017.com

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

2a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
32 ECTS
Codi de l'estudi: 3794/2
Preu: 3207 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Unitat Docent Sant Pau, Sant Antoni Maria Claret 167, Barcelona
Dates: del 01/03/2019 al 21/02/2020
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Centres col·laboradors:
Springer Healthcare Iberica
Títol que s'obté:
Diplomatura de Potgrau Tractament de la Diabetis Mellitus de Tipus 2

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.