• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 3794/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 32 ECTS
 • Inici: 01/10/2020
 • Final: 15/12/2021
 • Places: 125
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1792 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Unitat Docent Sant Pau, Sant Antoni Maria Claret 167, Barcelona
La iniciativa d'aquest programa es justifica per la necessitat de formar els professionals que presten serveis clínics per als pacients amb diabetis, tant a la comunitat com a l'hospital, en la presa de mesures de diagnòstic, prevenció i terapèutiques correctes de la diabetis mellitus i les seves complicacions, amb l'objectiu de prevenir o reduir un dels reptes sociosanitaris prioritaris, tant de les institucions com dels professionals responsables de l'atenció mèdica d'aquests pacients.

El títol té com a objectiu promoure activitats que permetin als metges especialistes joves en Endocrinologia i Nutrició o residents d'últim any, adquirir i mantenir coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a oferir una atenció mèdica als pacients amb diabetis tipus 2 basada en l'evidència científica, actualitzada, segura i eficaç.

Es tracta d'un postgrau dotat de 32 crèdits universitaris ECTS (European Credit Transfer System), i s'agrupa en 3 blocs o mòduls temàtics de formació: diabetis en etapes evolutives precoços, diabetis en etapes evolutives tardanes i diabetis en situacions especials, i la realització d'un Treball final de Curs. L'aprenentatge teòric i pràctic es realitzarà de forma presencial, a través de conferències i debats, i no presencial a través d'un entorn web que permetrà l'accés als continguts docents, així com la comunicació constant amb els professors i secretaria acadèmica. També es realitzaran tres tallers-seminaris de desenvolupament professional sobre gestió clínica, comunicació i publicació en medicina.

(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Sortides professionals

La present diplomatura permetrà al metge especialista en Endocrinologia i Nutrició, la subespecialització en el tractament de la diabetis tipus 2. Li capacitarà per a ser el referent en aquesta 'àrea dins del seu àmbit de treball i per formar part d'equips multidisciplinaris d'àmbit hospitalari o de pràctica privada.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Postgrau

Centres col·laboradors

Springer Healthcare Ibérica

Contacte

Sandra Vilamitjana

Informació addicional

http:www.diplomaturaendiabetes2020.com

Vols rebre més informació?